Н О В И Н И

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ОТ ВТОРАТАТА (ЛЯТНА) ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

НА СУ “НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”

 

Клас/ паралелка

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане

10а, 10б

11б

Български език и литература ООП

25.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Български език и литература ООП

25.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

Български език и литература ООП

25.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

8a

Информационни технологии ООП

26.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Информационни технологии ООП

26.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Професионална етика

26.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

10а,б

История и цивилизации ООП

26.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Математика, Модул 1

26.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11б

Основи на възпитанието УП

26.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

История и цивилизации ООП

27.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

История и цивилизации ООП

27.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10а

Информатика ООП

27.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

10б

Информационни технологии ООП

27.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Математика, Модул 2

27.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11б

Отглеждане на детето УП

27.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Физика ООП

28.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Физика ООП

28.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10а

Биология ИУЧ

28.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

10б

Основи на възпитанието

28.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Математика, Избираем модул

28.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11б

Организация на дейностите на детето

28.06.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

ХООС ООП

01.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

ХООС ООП

01.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Анатомия и физиология

01.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

10а

Английски език ИУЧ

01.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

10б

Хигиена на храненето

01.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Английски език, Модул 3

01.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11б

Организация на дейностите на детето РПП

01.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

9а, 9б

10а, 10б

11а, 11б

Физическо възпитание ООП

02.07.2024 год.

14:30 часа

физкултурен салон

Предприемачество ОбПП

03.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

9а, 9б

10а, 10б

Втори чужд език - руски/ немски

03.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Втори чужд език - руски/ немски

03.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Методи на социалната работа

03.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Информатика ИУЧ

04.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Хигиена на храненето

04.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

10б

Основи на възпитанието

04.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Английски език ИУЧ

04.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11б

Производствена практика

04.07.2024 год.

15:00 часа

Зала 213

Български език и литература ИУЧ

05.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Хигиена на храненето УП

05.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

10б

Производствена практика

05.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 213

11а

Английски език, Модул 2

05.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

Математика ИУЧ

08.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Основи на възпитанието

08.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Информатика, Избираем модул

08.07.2024 год.

14:30 часа

Зала 216


ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС, В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

ПЪРВА РЕДОВНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане

Информационни технологии, Модул 3

29.04.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Информационни технологии, Избираем модул

07.05.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Информационни технологии, Модул 4

Английски език, Модул 3

08.05.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Информатика, Модул 3

Биология и здравно образование, Модул 4

09.05.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Информатика, Избираем модул

Математика ООП

10.05.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Информатика, Модул 4

13.05.2024 год.

14:30 часа

Зала 211


Участие на ученици от СУ „Неофит Бозвели“ в регионалното състезание по информационни технологии "Дигитален свят", организирано от СУ „Димчо Дебелянов“  в партньорство с Регионално управление на образованието- Варна

Два отбора с ученици  от X, XI и XII клас, обучаващи се в паралелки с  профил „Софтуерни и хардуерни науки“ взеха участие в състезанието по информационни технологии "Дигитален свят", по време на което показаха много знания, умения и креативност, както и  потенциал за развитие в сферата на информационните технологии.

Първият отбор, в състав Петър Величков Карбов, Валентин Стойчев Валентинов  и  Радослав Юлиянов Русев се класира на пето място в оспорвана конкуренция.

 Вторият отбор, в състав Кристиан Радостинов Сергеев, Нарек Марине Зазян и Михаил Николаев Иванов  се представи също достойно, заемайки десето място.

Благодарим на състезателите, доказали високото ниво на подготовка на учениците от СУ „Неофит Бозвели“ в областта на информационните технологии и на техните ръководители, колегите ни г-жа Виолина Желязкова и г-н Симеон Соколов, учители по информатика и информационни технологии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

В състезанията по волейбол за момичета V–VII клас от „Ученическа купа Варна“ отборът на СУ "Неофит Бозвели" с ръководител г-н Тихомир Пелов победи убедително отбора на ОУ "Ангел Кънчев" с 2:0 и така се класира за финалите, които ще се проведат на 24 април 2024 година.

Пожелаваме успех на нашите ученички и вярваме, че са достойни да бъдат шампиони!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


С работата си в часовете по “Човек и Природа” учениците от 5а, 5б и 5в под ръководството на учител Илияна Колева отбелязаха няколко събития. 

22 март Ден на Водата 

23 март Час на Земята 

12 април Международен ден на авиацията и космонавтиката

 


ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС, В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

ВТОРА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане

Български език и литература ООП

28.03.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Втори чужд език

Руски език/ Немски език

08.04.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Физическо възпитание и спорт ООП

09.04.2024 год.

14:30 часа

физкултурен салон

Биология и здравно образование, Модул 2

10.04.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Биология и здравно образование, Модул 3

11.04.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Биология и здравно образование, Модул 4

12.04.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Биология и здравно образование, Избираем модул

15.04.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Английски език ИУЧ, Модул 3

16.04.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Английски език ИУЧ, Модул 4

17.04.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

Английски език ИУЧ, Избираем модул

18.04.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

 Нова спортна победа за СУ "Неофит Бозвели"

Четвърто място в състезанието "Бързи, смели, сръчни", което се проведе на 21 март в МСК "Владислав Варненчик", спечели отбора ни от първокласници с ръководители г-н Станислав Тодоров, г-н Николай Николов и г-н Тихомир Пелов.

 Благодарим на малките спортисти и на колегите ни за достойното представяне!


Горди сме с представянето на отбора на СУ "Неофит Бозвели", с участници от III  и IV клас, в състезанието "Бързи, смели, сръчни" от "Ученическа купа Варна" - ПРОЛЕТ 2024.

Нашите малки възпитаници, под ръководството на г-н Георги Симеонов, г-н Николай Николов и г-н Тихомир Пелов, учители по Физическо възпитание и спорт извоюваха III-то място в своята възрастова група.

Благодарим на колегите за професионализма и пожелаваме още много спортни постижения на малките състезатели!


Резултати от проведения вътрешноучилищен кръг на

състезание по

английски език “Лингвистично кенгуру” на Асоциацията на Кеймбридж училища в България

 

НИВО PRE A1

Бранимир Лъчезаров Ненов- (2в клас) - 97 точки

Галена Галинова Ямболова - (2в клас) - 33 точки

Невал Айдънова Хюсеинова - (2б клас) - 45 точки

Владимир Ивелинов Момчев - (2б клас) - 36 точки

Боримир Светослав Маринов - (2б клас) - 38 точки

 

НИВО А1

Зорница Атанасова Димитрова- (5б клас) - 92.50 точки

Божидар Станиславов Пеев- (5в клас) - 85.50 точки

Калоян Миленов Аспарухов - (5в клас) - 75 точки

Рая Мирославова Димитрова- (5б клас) - 87.50 точки 

 

НИВО A2

 

Инна Георгиева Иванова - (6а клас) - 95 точки

Димитър Йорданов Петров - (6б клас) - 75 точки

 

НИВО A1 SENIOR

 

Гергана Стефанова Георгиева - (8а клас) - 87.50 точки

2. Антония Антонова Петкова - (8а клас) - 72.50 точки

3. Вардан Карен Оганесян - (8б клас) - 55 точки

4. Гергана Здравкова Петрова - (8б клас) - 80 точки

5.Румина Антонова Красимирова - (8б клас) - 77.50 точки

6.Емил Драгомиров Георгиев - (8б клас) - 27.50 точки

7.Гергана Деянова Георгиева - (8б клас) - 27.50 точки

8.Доротея Димитрова Минчева- (8б клас) - 47.50 точки

 

НИВО B1

 

Валерия Живкова Вълчева - (8б клас) - 70 точки

Ванеса Росенова Бакърджиева - (8б клас) - 40 точки

 

НИВО B2

Мишел Йорданова Йорданова- (11а клас) - 92.50 точки

 

На националният кръг, който ще се проведе на 16.03 в град Кърджали , училището ще представят:

 

Бранимир Ненов- 2в

Зорница Димитрова- 5б

Инна Иванова 6а

Гергана Георгиева 8а

Валерия Вълчева 9б

 

На добър час и достойно представяне!


 

 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на 6 и 7 март, на първи етаж в училище, ще се проведе благотворителен базар в подкрепа на Александър Маринов.

Нека подкрепим семейство Маринови в набирането на средства за предстоящата операция на Александър в САЩ.

Дори и малкото за нас е голяма крачка към надеждата!

БЛАГОДАРЯ ВИ!

Ивелина Петкова


Приключи втори – зимен кръг на състезанието по английски език на Многознайко

„АЗ ЗНАМ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“:

Общ брой участници от 1 до 7 клас – 62 ученици
Със златен медал и първо място са 22 участници;
сребърен медал и второ място – 21 ученици;
бронзов медал и трето място – 15 ученици.
С грамота за участие са 4 ученици.
Гордеем се с постиженията на нашите ученици и се радваме на желанието им да прилагат на
практика наученото!


Уважаеми родители и ученици, 

 

във връзка със съобщение на страницата на ВИК Варна за авария във водоподаването към абонатите на ул. "Вяра", ул. " Хан Севар", бул. "Република" и бул." Цар Освободител" в  жк. Младост, днес - 29.02.2024 г.,  дневното разписание на часовете ще бъде по следния график: 

1 клас

2 клас

3-4 клас

5-12 клас

1час

08:00- 08:30

08:00- 08:30

1час

08:00- 08:30

1час

08:00- 08:30

2час

08:40-09:10

08:40-09:10

2час

08:40-09:10

2час

08:40-09:10

3 час

09:20-09:50

09:20-09:50

3 час

09:20-09:50

3 час

09:20-09:50

4 час

10:10-10:40

10:10-10:40

4 час

10:10-10:40

4 час

10:10-10:40

5 час

10:50-11:20

10:50-11:20

5 час

10:50-11:20

5 час

10:50-11:20

занимания по интереси

11:30-12:00

11:30-12:00

обяд

12:00-12:30

12:00-12:30

6 час

11:30-12:00

6 час

11:30-12:00

занимания по интереси

12:40-13:10

12:40-13:10

занимания по интереси

12:10-12:40

обяд

12:50-13:20

7 час

12:10-12:40

самоподготовка

13:20-13:50

13:20-13:50

занимания по интереси

13:30-14:00

8 час

12:50-13:20

самоподготовка

14:00-14:30

14:00-14:30

самоподготовка

14:10-14:40

Отдих и физическа активност

14:40-15:10

14:40-15:10

самоподготовка

14:50-15:20

Отдих и физическа активност

15:20-15:50

15:20-15:50

Отдих и физическа активност

15:30-16:00

Отдих и физическа активност

16:10-16:40

 

III – та и IV-та Подготвителна група

Дневно разписание – 29.02.2024 г.   

08:00 ч. – 08:20 ч. – Утринна гимнастика;

08:20 ч.– 08:40 ч.– Сутрешна закуска; Отдих;

08:40 ч.– 09:00 ч.– Педагогическа ситуация (I-ва)

09:00 ч.– 09:30 ч.– Почивка; Отдих;

09:30 ч.– 09:50 ч.– Педагогическа ситуация (II-ра)

09:50 ч.– 10:20 ч.– Отдих;

10:20 ч.– 10:40 ч.– Педагогическа ситуация (III-та)

10:40 ч.– 11:00 ч. – Подкрепителна закуска; Отдих;

11:00 ч.– 11:20 ч.– Педагогическа ситуация (IV-та)

11:20 ч.– 12:00 ч. –Почивка; Игри по избор на детето;

12:00 ч.– 12:30 ч. – Обяд;

12:30 ч.– 14:30 ч. – Следобеден сън;

14.30 ч. – 15.00 ч. – Изпращане на децата

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

 

ръководството и педагогическият колектив на СУ "Неофит Бозвели" подкрепя семейство Маринови в ежедневната борба със заболяването на Александър,  на 7 години, в ПГ "Маргаритка" с диагноза ДЦП спастична квадрипареза. На Александър предстои операция SDR (Селективна дорзална ризотомия) на 9 Май, 2024 в Сейнт Луис, Мисури, САЩ. Необходимите средства за операцията и шини за крачетата, са 120 000лв. Тази сума в момента е непосилна за семейството.

 

ПРИЗОВАВАМ ВИ - ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА ДА ПОМОГНЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ДАРИТЕЛСКАТА

KАМПАНИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 ФЕВРУАРИ И 28 ФЕВРУАРИ, ВЪВ ФОАЙЕТО НА УЧИЛИЩЕТО, ДО ЦЕНТРАЛНИЯ ВХОД.


Уважаеми родители и ученици,

В изпълнение на заповед № РД09-227/ 30.01.2024 год. На Министъра на образованието и науката, в периода 31.01.2024 год. – 02.02.2024 год. учебните часове и занятия ще бъдат проведени по приложения график:

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПЕРИОДА 31.01.2024 ГОД. – 02.02.2024 ГОД

 

ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ДО 05.02.24Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ ПОЛУЧАТ ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ Г-Н ЯНКОВ.

 

АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Клас

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане

8а, 8б

Математика ООП

12.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

8а, 8б

Философия ООП

13.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

8а, 8б

Музика ООП

06.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

8а, 8б

Изобразително изкуство ООП

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

9а, 9б

Математика ООП

12.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

9а, 9б

Философия ООП

13.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

9а, 9б

Музика ООП

06.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

9а, 9б

Изобразително изкуство ООП

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Английски език ИУЧ

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Информационни технологии ИУЧ

09.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Здравословни и безопасни условия на труд ОбПП

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Информационни технологии ООП

09.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10а, 10б

Математика ООП

12.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10а, 10б

Философия ООП

13.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10а, 10б

Физика и астрономия ООП

14.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10а, 10б

Музика ООП

06.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10а, 10б

Изобразително изкуство ООП

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10а

Информационни технологии ИУЧ

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10а

Химия и опазване на околната среда ООП

09.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10а

Информационни технологии ООП

15.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10б

Икономика ОбПП

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10б

Законодателство и социална практика ИУЧ ОтПП

09.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10б

Химия и опазване на околната среда ООП

15.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

11а

Математика ООП

12.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11а

Информатика, Модул 2

13.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11а

Информатика, Избираем модул

14.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11а

Информационни технологии, Модул 2

06.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11а

Информационни технологии, Избираем модул

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11а

Английски език, Модул 1

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11а

Английски език, Избираем модул

09.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11а

Информационни технологии, Модул 1

15.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

11б

Математика ООП

12.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Законодателство и социална практика ИУЧ ОтПП

13.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Методи на социалната работа ИУЧ ОтПП

14.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Основи на възпитанието ИУЧ СПП

06.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Отглеждане на детето ИУЧ СПП

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Организация на дейностите на детето ИУЧ РПП

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Специализиран софтуер ИУЧ ОтПП

15.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

12а

Математика ООП

12.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

12а

Информатика, Модул 4

13.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

12а

Информатика, Избираем модул

14.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

12а

Информационни технологии, Модул 4

06.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

12а

Информационни технологии, Избираем модул

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

12а

Английски език, Модул 1

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

12а

Английски език, Модул 2

09.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

12а

Информационни технологии, , Модул 3

15.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

 

 


Училищен ученически съвет на СУ "Неофит Бозвели"-гр. Варна, под ръководството на Пламенна Рогулич и с активното участие на Елица Бъчварова реализираха "Коледен базар с кауза" в подкрепа на нашата мисия.

Благодарим от сърце за подкрепата и съпричастността към хората с увреждания!

https://kupatanageroite.com/…/organizirai-blagotvoritelen…

Мечтите се сбъдват!

#СлънчевиХора

#Мечтай

#залаЕрготерапия


ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ 22.01.2024 г.

1 клас

2 клас

3-4 клас

5-12 клас

1час

08:00- 08:30

08:00- 08:30

1час

08:00- 08:30

1час

08:00- 08:30

2час

08:40-09:10

08:40-09:10

2час

08:40-09:10

2час

08:40-09:10

3 час

09:20-09:50

09:20-09:50

3 час

09:20-09:50

3 час

09:20-09:50

4 час

10:10-10:40

10:10-10:40

4 час

10:10-10:40

4 час

10:10-10:40

5 час

10:50-11:20

10:50-11:20

5 час

10:50-11:20

5 час

10:50-11:20

занимания по интереси

11:30-12:00

11:30-12:00

обяд

12:00-12:30

12:00-12:30

6 час

11:30-12:00

6 час

11:30-12:00

занимания по интереси

12:40-13:10

12:40-13:10

занимания по интереси

12:10-12:40

обяд

12:50-13:20

7 час

12:10-12:40

самоподготовка

13:20-13:50

13:20-13:50

занимания по интереси

13:30-14:00

8 час

12:50-13:20

самоподготовка

14:00-14:30

14:00-14:30

самоподготовка

14:10-14:40

Отдих и физическа активност

14:40-15:10

14:40-15:10

самоподготовка

14:50-15:20

Отдих и физическа активност

15:20-15:50

15:20-15:50

Отдих и физическа активност

15:30-16:00

Отдих и физическа активност

16:10-16:40

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

 

НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“, ПЪРВА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

 

Клас

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане

8а, 8б

География и икономика ООП

26.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

8а, 8б

Английски език ООП

29.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

8а, 8б

Биология и здравно образование ООП

30.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

8а, 8б

Математика ООП

31.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

8а, 8б

Философия ООП

01.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

8а, 8б

Музика ООП

06.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

8а, 8б

Изобразително изкуство ООП

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

9а, 9б

География и икономика ООП

26.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

9а, 9б

Английски език ООП

29.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

9а, 9б

Биология и здравно образование ООП

30.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

9а, 9б

Математика ООП

31.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

9а, 9б

Философия ООП

01.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

9а, 9б

Музика ООП

06.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

9а, 9б

Изобразително изкуство ООП

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Английски език ИУЧ

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Информационни технологии ИУЧ

10.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Здравословни и безопасни условия на труд ОбПП

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

Информационни технологии ООП

10.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 219

10а, 10б

География и икономика ООП

26.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10а, 10б

Английски език ООП

29.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10а, 10б

Биология и здравно образование ООП

30.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10а, 10б

Математика ООП

31.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10а, 10б

Философия ООП

01.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10а, 10б

Физика и астрономия ООП

02.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10а, 10б

Музика ООП

06.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10а, 10б

Изобразително изкуство ООП

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10а

Информационни технологии ИУЧ

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10а

Химия и опазване на околната среда ООП

09.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10а

Информационни технологии ООП

10.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10б

Икономика ОбПП

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10б

Законодателство и социална практика ИУЧ ОтПП

09.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

10б

Химия и опазване на околната среда ООП

10.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 124

11а

Гражданско образование ООП

26.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Английски език ООП

29.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Информатика, Модул 1

30.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Математика ООП

31.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Информатика, Модул 2

01.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Информатика, Избираем модул

02.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Информационни технологии, Модул 2

06.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Информационни технологии, Избираем модул

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Английски език, Модул 1

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Английски език, Избираем модул

09.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11а

Информационни технологии, Модул 1

10.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Гражданско образование ООП

26.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Английски език ООП

29.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Втори чужд език (руски/ немски)

30.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Математика ООП

31.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Законодателство и социална практика ИУЧ ОтПП

01.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Методи на социалната работа ИУЧ ОтПП

02.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Основи на възпитанието ИУЧ СПП

06.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Отглеждане на детето ИУЧ СПП

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Организация на дейностите на детето ИУЧ РПП

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

11б

Специализиран софтуер ИУЧ ОтПП

10.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 211

12а

Гражданско образование ООП

26.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

12а

Английски език ООП

29.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

12а

Информатика, Модул 3

30.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

12а

Математика ООП

31.01.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

12а

Информатика, Модул 4

01.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

12а

Информатика, Избираем модул

02.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

12а

Информационни технологии, Модул 4

06.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

12а

Информационни технологии, Избираем модул

07.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

12а

Английски език, Модул 1

08.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

12а

Английски език, Модул 2

09.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

12а

Информационни технологии, Модул 3

12.02.2024 год.

14:30 часа

Зала 216

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

утре, 20.11.2023 г. обучението в СУ "Неофит Бозвели" ще се проведе в електронна среда от разстояние по следния график:

Дневен режим на СУ „ Неофит Бозвели“ за 20 ноември 2023 г.

                1 – 4 клас

                 5-12 клас

1час

8:00- 8:20

1час

8:00-8:30

междучасие

8:20-8:35

междучасие

8:30-8:40

2час

8:35-8:55

2час

8:40-9:10

междучасие

8:55-9:10

междучасие

9:10-9:20

3 час

9:10-9:30

3 час

9:20-9:50

голямо междучасие

9:30-10:00

голямо междучасие

9:50-10:20

4 час

10:00-10:20

4 час

10:20-10:50

междучасие

10:20-10:35

междучасие

10:50-11:00

5 час

10:35-10:55

5 час

11:00-11:30

междучасие

10:55-11:10

междучасие

11:30-11:40

6 час

11:10-11:30

6 час

11:40-12:10

Отдих и физическа активност

12:00-12:20

междучасие

12:10-12:20

междучасие

12:20-12:35

7 час

12:20-12:50

Отдих и физическа активност

12:35-12:55

междучасие

12:50-13:00

междучасие

12:55-13:10

8 час

13:00-13:30

самоподготовка

13:10-13:30

междучасие

13:30-13:45

самоподготовка

13:45-14:05

голямо междучасие

14:05-14:35

Занимания по интереси

14:35-14:55

междучасие

14:55-15:10

Занимания по интереси

15:10-15:30


ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

НА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА И В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Съгласно заповед  № РД-09-13 / 18.09.2023 г. на Директора на СУ „Неофит Бозвели“

 

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане

Български език и литература ООП

05.10.2023 год.

14:30 часа

Зала 219

География и икономика ООП

05.10.2023 год.

14:30 часа

Зала 219

Законодателство и социална практика ИУЧ ОтПП

06.10.2023 год.

14:30 часа

Зала 219

Физика и астрономия ООП

03.10.2023 год.

14:30 часа

Зала 219

Английски език ООП

Английски език ИУЧ Моду1 и Модул2

05.10.2023 год.

14:30 часа

Зала 219

Математика ООП

09.10.2023 год.

14:30 часа

Зала 219

Английски език ИУЧ

Модул 3 и Модул 5

09.10.2023 год.

14:30 часа

Зала 219

Втори чужд език/ руски

04.10.2023 год.

14:30 часа

Зала 219

Информатика  М.2

05.10.2023 год.

14:30 часа

Зала 219

и зала 317

Биология и здравно образоване ООП

05.10.2023 год.

14:30 часа

Зала 219

Предприемачество ОбПП

06.10.2023 год.

14:30 часа

Зала 219

 

Срокът за оповестяване на резултатите от положените изпити от класния ръководител на всеки ученик е 10 октомври 2023 год.


ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 

Уважаеми ученици,
Откриването на учебната 2023/2024 година ще бъде на 15 септември от 10.00 часа в двора на училището. 

ОЧАКВАМЕ ВИ!


Уважаеми родители, 
По повод откриване на новата учебна година на 15.09.2023 година, Община Варна организира следните събития:
- "Първолашка чуднотека" за всички ученици от 1 клас, която ще се проведе в "Двореца на културата и спорта" с начален час 14.30 часа. Входът за събитието е с покана, която ще получите в комплекта с учебници за 1 клас в класната стая на децата ви на първия учебен ден.
- "Техно свят" за учениците от 5 до 12 клас, който ще се проведе на входа на Морската градина от 10.00 ч. до 17.00 часа.

 

 

 

 

      

 

 


Уважаеми родители,

Родителските срещи на децата от Подготвителните групи ще се проведат в сградата на училището – Детски център на 04.09.2023 година от 18 часа, както следва:

ПГ – 5 годишни – група „Теменужка“

ПГ А –  6 годишни – група „ Люляче“

ПГ  Б – 6 годишни – група „ Маргаритка“


Уважаеми родители,

Родителските срещи на учениците от I, V и VIII клас ще се проведат в сградата на училището на 04.09.2023 година, етаж 2 от 18 часа, както следва:

Паралелка

Стая №

I а клас

208

I б клас

209

I в клас

212

I г клас

217

V а клас

216

V б клас

214

V в клас

213

VIII a клас - Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

205

VIII б клас - Специалност " Социална работа с деца и семейства в риск"

219

VIII в клас - Специалност " Застрахователно и осигурително дело"

211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА 


Г Р А Ф И К

За провеждане на поправителните изпити от втора редовна сесия на учениците в дневна форма на обучение

и първа редовна сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение

през учебната 2022/ 2023 година

съгласно заповед с № РД-09-2542/ 04.08.2023 год. на Директора на СУ „Неофит Бозвели“

 

Учебен предмет

Форма на обучение

Дата, начален час, място на провеждане на изпита

Български език и литература ООП

Дневна форма на обучение

31.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 219

География и икономика ООП

Дневна форма на обучение

28.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 211

Основи на възпитанието ИУЧ СПП

Дневна форма на обучение

28.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 219

Основи на възпитанието ИУЧ РПП

Дневна форма на обучение

29.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 211

Законодателство и социална практика ИУЧ ОтПП

Дневна форма на обучение

23.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 211

Втори чужд език

Руски/ Немски

Самостоятелна форма на обучение

16.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 219

Физика и астрономия ООП

Самостоятелна форма на обучение

16.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 211

Английски език ИУЧ ПП (Модул 1)

Самостоятелна форма на обучение

16.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 211

География и икономика ООП

Самостоятелна форма на обучение

28.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 211

Английски език ИУЧ ПП (Модул 2)

Самостоятелна форма на обучение

16.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 219

История и цивилизации ООП

Самостоятелна форма на обучение

17.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 219

Английски език ПП (Модул 3)

Самостоятелна форма на обучение

17.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 211

Химия и опазване на околната среда ООП

Самостоятелна форма на обучение

17.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 211

Английски език ИУЧ ПП (Модул 4)

Самостоятелна форма на обучение

17.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 219

Математика ООП

Самостоятелна форма на обучение

18.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 219

Биология и здравно образование ИУЧ ПП

(Модул 1)

Самостоятелна форма на обучение

18.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 211

Философия ООП

Самостоятелна форма на обучение

21.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 211

Биология и здравно образование ИУЧ ПП

(Модул 2)

Самостоятелна форма на обучение

21.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 219

Биология и здравно образование ИУЧ ПП

(Избираем модул)

Самостоятелна форма на обучение

21.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 219

Информационни технологии ООП

Самостоятелна форма на обучение

21.08.2023 год.

13:30 часа

Зали 211 и 316

Български език и литература ООП

Самостоятелна форма на обучение

22.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 219

Английски език ООП

Самостоятелна форма на обучение

22.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 219

Изобразително изкуство ООП

Самостоятелна форма на обучение

23.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 219

Английски език ИУЧ ПП (Избираем модул)

Самостоятелна форма на обучение

23.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 219

Биология и здравно образование ИУЧ

Самостоятелна форма на обучение

23.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 219

Здравословни и безопасни условия на труд ОбПП

Самостоятелна форма на обучение

23.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 211

Законодателство и социална практика ИУЧ ОтПП

Самостоятелна форма на обучение

23.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 211

Информационни технологии ИУЧ

Самостоятелна форма на обучение

28.08.2023 год.

9:30 часа

Зали 219 и 316

Основи на възпитанието СПП

Самостоятелна форма на обучение

28.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 219

Биология и здравно образование ООП

Самостоятелна форма на обучение

28.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 211

Предприемачество ОбПП

Самостоятелна форма на обучение

28.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 211

Хигиена на храненето ИУЧ СПП

Самостоятелна форма на обучение

28.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 219

Английски език ИУЧ РП

Самостоятелна форма на обучение

29.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 211

Основи на Възпитанието РПП

Самостоятелна форма на обучение

29.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 211

Основи на възпитанието

(Учебна практика)

Самостоятелна форма на обучение

29.08.2023 год.

9:30 часа

Зала 211

Информатика ООП

Самостоятелна форма на обучение

29.08.2023 год.

13:30 часа

Зали 219 и 318

Информационни технологии

(Модул 1)

Самостоятелна форма на обучение

29.08.2023 год.

13:30 часа

Зали 219 и 318

Информационни технологии

(Модул 2)

Самостоятелна форма на обучение

29.08.2023 год.

13:30 часа

Зали 219 и 318

Информатика ИУЧ ПП

(Модул 1)

Самостоятелна форма на обучение

30.08.2023 год.

9:30 часа

Зали 219 и 318

Информатика ИУЧ ПП

(Модул 3)

Самостоятелна форма на обучение

30.08.2023 год.

9:30 часа

Зали 219 и 317

Информатика ИУЧ ПП

(Избираем модул)

Самостоятелна форма на обучение

30.08.2023 год.

9:30 часа

Зали 219 и 316

Информационни технологии

(Избираем модул)

Самостоятелна форма на обучение

30.08.2023 год.

13:30 часа

Зали 219 и 316

Производствена практика

Самостоятелна форма на обучение

30.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 219

Организация на дейностите на детето ИУЧ СПП

Самостоятелна форма на обучение

30.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 219

Анатомия и физиология на детето ИУЧ СПП

Самостоятелна форма на обучение

30.08.2023 год.

13:30 часа

Зала 211

Физическо възпитание и спорт ООП

Самостоятелна форма на обучение

01.09.2023 год.

8:30 часа

Физкултурен салон

Музика ООП

Самостоятелна форма на обучение

01.09.2023 год.

14:00 часа

Зала 211

Методи на социалната работа ИУЧ СПП

Самостоятелна форма на обучение

01.09.2023 год.

14:00 часа

Зала 219

Методи на социалната работа ИУЧ СПП – учебна практика

Самостоятелна форма на обучение

01.09.2023 год.

14:00 часа

Зала 219

Основи на възпитанието ИУЧ СПП – учебна практика

Самостоятелна форма на обучение

01.09.2023 год.

14:00 часа

Зала 219

Организация на дейностите на детето ИУЧ СПП – учебна практика

Самостоятелна форма на обучение

01.09.2023 год.

14:00 часа

Зала 219

Организация на дейностите на детето ИУЧ РП

Самостоятелна форма на обучение

01.09.2023 год.

14:00 часа

Зала 219

Отглеждане на детето ИУЧ СПП – учебна практика

Самостоятелна форма на обучение

01.09.2023 год.

14:00 часа

Зала 219


 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

 

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

 

Вид дейност

Срок

Отговорници

1.

Подаване на документи за участие в приема на учениците за първи етап

05 – 07 юли 2023 год.

от 09:00 до 16:00 часа

(само в присъствието на родител и ученик)

РУО/Председателят на УКП

2.

Обявяване на списъците с

класираните ученици на първи етап  на класиране

до 12 юли 2023 год.

РУО/Председателят

на УКП

3.

Записване на класираните ученици на  първи етап на класиране или

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране в училището, в което ученикът е класиран на първия етап

13 - 17 юли 2023 год.

Комисия по раздел І

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап   на класиране чрез ЕИСИП

до 19 юли 2023 год.

РУО/Председателят на УКП/Директорът

5.

Записване на класираните ученици на   втори етап на класиране в училището, в което ученикът е класиран

20 - 24 юли 2023 год.

Комисия по раздел І

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 год.

РУО/Председателят на УКП/Директорът

7.

Подаване на документи за участие  в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2023 год.

УКП

в сградата на училището

8.

Обявяване на списъците с

приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 год.

РУО/Председателят на УКП/Директорът

9.

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране в училището, в което ученикът е класиран.

   01-02 август 2023 год.

Комисия по раздел І

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

    до 04 август 2023 год.

РУО/Председателят на УКП/Директорът

11.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

    

      07 – 08 август 2023 год.

УКП

в сградата на училището

12.

Обявяване на списъците с

приетите ученици на четвърти етап на класиране

    до 10 август 2023 год.

РУО/Председателят на УКП/Директорът

13.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране в училището, в което ученикът е класиран

      11 - 14 август 2023 год.

Комисия по раздел ІII

14.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

по ред, определен в настоящата заповед, раздел  ІІІ, т. 2

Председателят на УКП/Директорът

15.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември

Началник РУО-Варна

              

              Място за работа на комисиите:  зала 205      

              Работно време на комисиите: 08:00 - 17: 30 часа.

              Срокове за работа на комисията след IV етап на класиране:

 

Ден от седмицата

Дейност

понеделник

обявяване на свободните места

вторник

приемане на документи на ученици за

кандидатстване за свободните места

сряда

класиране

четвъртък и петък

записване на класираните ученици

   

При свободни места процедурата се повтаря отново всяка седмица до 14.09.2023 г.

 

 


 

 Списък на записаните ученици в СУ„ Неофит Бозвели“ –V клас през       учебната 2023 / 2024 година

 

 

V а клас

V б клас

V в клас

Вх.№ 6/19.06.2023 г.

Вх.№ 2/19.06.2023 г.

Вх.№ 1/19.06.2023 г.

Вх.№ 8/19.06.2023 г.

Вх.№ 12/19.06.2023 г.

Вх.№ 3/19.06.2023 г.

Вх.№ 15/19.06.2023 г.

Вх.№ 14/19.06.2023 г.

Вх.№ 4/19.06.2023 г.

Вх.№ 17/19.06.2023 г.

Вх.№ 26/19.06.2023 г.

Вх.№ 5/19.06.2023 г.

Вх.№ 18/19.06.2023 г.

Вх.№ 29/19.06.2023 г.

Вх.№ 7/19.06.2023 г.

Вх.№ 19/19.06.2023 г.

Вх.№ 30/19.06.2023 г.

Вх.№ 9/19.06.2023 г.

Вх.№ 21/19.06.2023 г.

Вх.№ 31/19.06.2023 г.

Вх.№ 10/19.06.2023 г.

Вх.№ 23/19.06.2023 г.

Вх.№ 32/19.06.2023 г.

Вх.№ 11/19.06.2023 г.

Вх.№ 25/19.06.2023 г.

Вх.№ 33/19.06.2023 г.

Вх.№ 13/19.06.2023 г.

Вх.№ 28/19.06.2023 г.

Вх.№ 34/19.06.2023 г.

Вх.№ 16/19.06.2023 г.

Вх.№ 35/19.06.2023 г.

Вх.№ 36/20.06.2023 г.

Вх.№ 20/19.06.2023 г.

Вх.№ 39/20.06.2023 г.

Вх.№ 37/20.06.2023 г.

Вх.№ 22/19.06.2023 г.

Вх.№ 40/20.06.2023 г.

Вх.№ 38/20.06.2023 г.

Вх.№ 24/19.06.2023 г.

Вх.№ 46/20.06.2023 г.

Вх.№ 44/20.06.2023 г.

Вх.№ 27/19.06.2023 г.

Вх.№ 47/20.06.2023 г.

Вх.№ 48/20.06.2023 г.

Вх.№ 41/20.06.2023 г.

Вх.№ 49/20.06.2023 г.

Вх.№ 52/21.06.2023 г.

Вх.№ 42/20.06.2023 г.

Вх.№ 51/21.06.2023 г.

Вх.№ 54/21.06.2023 г.

Вх.№ 43/20.06.2023 г.

Вх.№ 53/21/06.2023 г.

Вх.№ 55/22.06.2023 г.

Вх.№ 45/20.06.2023 г.

Вх.№ 56/22.06.2023 г.

Вх.№ 58/22.06.2023 г.

Вх.№ 50/21.06.2023 г.

Вх.№ 57/22.06.2023 г.

Вх.№ 59/22.06.2023 г.

Вх.№ 61/23. 06.2023 г.

Вх.№ 60/22.06.2023 г.

Вх.№ 64/26.06.2023 г.

Вх.№ 62/23.06.2023 г.

Вх.№ 66/28.06.2023 г.

Вх.№ 65/28.06.2023 г.

Вх.№ 63/23.06.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Родителските срещи по паралелки ще се проведат на 04.09.2023 година.

Информация за час и стая на провеждане ще получите допълнително.


 

 

 Уважаеми ученици и родители,

 

Във връзка с провеждането на Национално външно оценяване - IV клас, в дните 29.05.2023г. (понеделник) и 30.05.2023 г. ( вторник), разписанието на учебните часове за учениците от до XI клас ще бъде следното:

 

1 час – 12.00 ч. – 12.40 ч.

2 час – 12.50 ч. – 13.30 ч.

3 час – 13.40 ч. – 14.20 ч.

4 час – 14.40 ч. – 15.20 ч.

5 час – 15.30 ч. – 16.10 ч.

6 час – 16.20 ч. – 17.00 ч.

7 час – 17.05 ч. – 17.45 ч.

8 час – 17.50 ч. – 18.30 ч. 

 

 


 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме Ви, че 02.05.2023 г.- Празник на СУ "Неофит Бозвели" ще бъде отбелязан с различни дейности и събития. Всички ученици, които не участват в подготовката и реализацията на празничния концерт, могат да изберат в коя от посочените инициативи да се включат.

Информация за програмата

 


 

Бронзови медали за героите от I клас от СУ "Неофит Бозвели" с участието им в Спортен празник "Бързи и сръчни" ПРОЛЕТ 2023, I клас "Бързи и сръчни". Поздравления за медалистите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

По случай световния ден на Земята 🌍 екологичните ентусиасти от 5а и 5б клас "поръсиха" градинките в двора на училище #НеофитБозвели със семена на летни цветя. 🌸💮🏵️

Очакваме скоро двора ни да красят невен, маргарити, многоцветни теменужки, карамфили и още много красиви цветя.

Инвестираме в нашата планета.

#earthday #investinourplanet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


📣Геройствата продължават!💪 🚮

♻️ Как може да мотивираш близо 120 деца от различни възрасти да запретнат ръкави и да почистят близо 30 кг пластмасови отпадъци❓

♻️ А как ги вдъхновяваш да рисуват, да творят и да се забавляват докато научават повече за рециклирането, за важността да събираме разделно отпадъците❓

♻️😍 И колко ли трябва да обичаш работата си, учениците си, природата и обществото, за да случиш няколко беседи на екологична тема и да заразиш в това начинание деца, колеги и родители❓

😁Да знаем, че ви е трудно да повярвате, но има такива училища, има такива учители и има такива деца! 😍🔝

Всички заЕдно Успяхме! 🌏🤝

👏Благодарим и на доброволците от клуб "Добросторници" и координатор @ElicaBachvarova, на Ученически съвет към училището, които участваха в беседите, изработиха „Шишеяд“, в който ще събираме дългосрочно разделно пластмасовите отпадъци!

💙Благодарим, че ни подкрепяте, благодарим , че помагате, благодарим , че можете и знаете! 🏆

#recycle

#Recycling #RecycleDay

#СДРУЖЕНИЕДОБРОГЕА #МЯСТОБЪЛГАРИЯ #RecyclingHeroes

 

 


 

Ученици от СУ "Неофит Бозвели" участва в спортен празник "Бързи и сръчни"-кръг IV клас организиран от Дирекция "Спорт" към Община Варна. Децата се представиха чудесно и заеха почетното четвърто място.

 

https://novini247.com/novini/16-uchilishta-se-vklyuchiha-na-parviya-etap-ot-sportnite-sastezaniya_6064051.html

 


 

С радост и гордост ще се похвалим с новата ни придобичка в СУ "Неофит Бозвели" а именно сърце за събиране на пластмасови капачки. Искрени благодарности на @VladislavNikolov  и  #АзВярвамИПомагам. Вярваме в доброто и го проповядваме по всякакви начини. Освен че рециклираме ние помагаме със средствата събрано от капачките за закупуване на детска линейка.

Бъдещето е в нашите ръце и нашето сърце!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                              

 

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК “ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ” НА АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЕТАП 1- ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КРЪГ 11.02.2023 Г.

НИВО PRE A1

1. Алек Теодосиев Дянков- 2б

2. Ния Тодорова Кирякова- 2б

3. Димана Ганчева Рашева- 3а

4. Енислав Мартинов Златарски- 3а

5. Павел николаев Пенков- 3а

6. Теодор Кръстев Тодоров- 3а

7. Александър Стефанов Димитров- 3б

8. Даниел Николаев Иванов- 3б

9. Димитър Димитров Стоянов- 3б

10. Стиван Спиров Бойчев- 3б

11. Андрей Димитров Янчев- 3в

12. Веселин Томов Вълков- 3в

13. Даниел Иванов Манолов- 3в

14. Мартина Десиславова Дякова- 3в

15. Симона Живкова Петрова- 3в

16. Денислав Добринов Делев- 3в

17. Симона Добромирова Христова- 3в

18. Калоян Стилиянов Стоянов- 4б

19. Виктор Николаев Великов- 4б

20. Габриела Петрова Димитрова- 4б

21. Йоанна Йорданова Друмева- 4б

22. Зорница Атанасова Димитрова- 4б

23. Ангел Антонов Янакиев- 4в

24. Максим Николай Неделчев- 4в

25. Камен Трайчев Бакалов- 4в

26. Георги Росенов Геров- 4в

27. Александър Христов Венелинов- 4в

28. Едуард Георгиев Оскаров- 4в

29. Калоян Миленов Аспарухов- 4г

30. Божидар Станиславов Пеев- 4г

31. Рая Мирославова Димитрова- 5б

НИВО А1

1.Красимира Страцимирова Данкова- 5а

2. Моника Славейкова Найчева- 5а

3. Димитър Йорданов Петров- 5а

4. Инна Георгиева Иванова- 5а

5. Ивайла Георгиева Георгиева- 5а

6. Кристиан Светозаров Симеонов- 5б

7. Елеонора Иванова Митева- 5б

8. Рая Рангелова Балабанска- 5б

НИВО A2

1.Даниел Найджъл Савидж- 6а

2. Тодор Павлинов Димов- 7а

3. Алекс Красимиров Рачев- 7а

4. Илиана Станиславова Алексиева- 8а

НИВО A1 SENIOR

1. Несил Метин Мехмед- 8а

2. Атче Халил Ибрям- 8б

3. Никита Йорданова Йорданова- 8б

4. Радост Ивова Димова- 8б

НИВО B1

1.Виктория Сергеевна Аникеева - 7а

НИВО B2

1.Виктория Десиславова Борисова- 11б

 

 

 

 


 

На 24.01.23 год. наградите си от втори кръг на състезанието по английски език на Многознайко "Аз знам английски" получиха учениците от IV до VII клас. Златни медали и грамота за първо място спечелиха 18 ученици, сребърен медал и грамота за второ място - 6 ученици, на трето място с бронзов медал се класираха 5 ученици. С грамота за участие и постижения са 7 ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Представяме Ви КРИСТАЛЕНА СТОЯНОВА от ПГ-6 Б участничка в РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО" към ЦПЛР- Общинския детски комплекс гр. Варна. Нейната картичка е отличена с ДИПЛОМ в ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА !!!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ДОБРОТО ПРЕДСТАВЯНЕ 🥳🥳🥳

 

 

 

 


 

КОНКУРС „НАЙ-ВЕСЕЛАТА КЛАСНА СТАЯ“

На 20.12.2022 г. във връзка с организирания от Ученическия съвет на училището конкурс „Най- веселата класна стая“ заседава жури, което единодушно избра победил. Това са очарователните деца и техните учители от ПГ „Теменужка“. На 22.12.2022г. те ще получат своята заслужена награда  изненада. Ученическият съвет благодари на всички класове и техните учители, които се включиха в конкурса!
Повече снимки на участниците в конкурса, може да разгледате на фейсбук страницата на училището.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Поредна изпълнена мисия и 6-то място за Доброволчески клуб "Добросторници!

Доброволчески клуб "Добросторници " разказват за мисия: Поздрави бабите и дядовците от Дом за стари хора “Ален мак“ за Коледа и Нова година

Идеята за тази мисия е от сайта на "Купата на героите". А съвместната инициатива с Клуб по народни танци „Фолклорно веселие“, които изнесоха празничен концерт в старческия дом, е благодарение на нашият хореограф и учител по ФВС – Станислав Тодоров, който с радост прие предизвикателството да бъде нашият посланик на доброто, в ролята на куриер. 

Изработихме над 130 картички /рисувани, оцветени, апликирани/, в които вписахме своите пожелания към възрастните хора. С помощта на госпожа Бъчварова облепихме с празнична хартия една кутия, в която да съберем картичките. В тази благородна кауза получихме подкрепа от малки и големи в цялото училище. Специални благодарности към децата от група „Теменужка“ и техните учителки, всички ученици и учители, които вложиха сърцата си в изработването на поздравителните картички! Щастливи сме, че имаме толкова много съмишленици в тази мисия! Всички ние, заедно можем да сторим повече добрини!

Направете го и вие! Зарадвайте някой съсед или непознат възрастен с поздравителна картичка и стоплете душата му! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ГОРДИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ В СЪСТЕЗАНИЕ "МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ"- ЕСЕНЕН КРЪГ.

НОСИТЕЛИ НА ДВА СРЕБЪРНИ И ДВА БРОНЗОВИ МЕДАЛА!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА УСПЕШНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ !!!

 


Мисия: Да грейне училищната елха в СУ „Неофит Бозвели“ 

                                                            
За да внесем коледен дух и атмосфера в нашето училище, УС и доброволците от Клуб „Добросторници“ организирахме тази съвместна инициатива. Изготвен и разпространен бе афиш, с който да призовем желаещите да се включат, като донесат по една играчка или гирлянд за елхата.

Как се случи това?
Участниците в мисията слязохме организирано във вътрешния двор край елхата, като всеки двама от УС отговаряхме за отделни ученици от по-малките класове. Раздадохме на доброволците по една играчка, а след това и гирлянд, с които да накичат елхата. Когато бяхме почти готови,поканихме Директора Ивелина Петкова да постави свое украшение и да си
направим обща снимка, за да съхраним този момент
.

 https://kupatanageroite.com/mission/da-greine-uchilishtnata-elha-v-su-neofit-bozveli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравейте!

С огромно удоволствие споделямe успехите на малките доброволци и УС в надпреварата в доброволческото състезание "Купата на героите". В линкa  може да следите развитието на Клуба и мисиите, които сме си набелязали! Всички са много ентусиазирани и отдадени в начинанието!

 https://kupatanageroite.com/

Нашата мисия за Благотворителен коледен базар, в подкрепа на талантите на СУ "Неофит Бозвели" беше одобрена и публикувана в сайта на организаторите като Супер идея! 

От 26-то място в класацията на 28.11.2022г.  и 1 герой, днес можем да се похвалим с 8- мо място., 40 герои, 3 изпълнени мисии и 5 мисии в процес на изпълнение. 

Нашите доброволци и УС чертаят своите следи, поемайки пътя на Доброто и случвайки своите добрини!

Благодарим за подкрепата и вярата в нас!

 


Ясни са победителите в 7-мото поредно издание на конкурса на Радио Варна за детска зимна рисунка. Сред получените малко над 500 рисунки журито отреди първата награда на Димана Ганчева Рашева на 9 години от Варна. По традиция тази рисунка ще стане коледно-новогодишната картичка на Радио Варна за 2023 г.

Браво Димана !!! Гордеем се с теб !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 декември - Световен ден на Доброволчеството!

Как отбелязахме този ден в нашето училище СУ “Неофит Бозвели“?

Бяха изработени надпис и табла с информация за популяризиране на Доброволчеството и „Купата на героите“ – доброволческо състезание между училищата в България, организирано от най-голямата младежка доброволческа платформа – TimeHeroes. Изработен бе и Коледен календар с предизвикателства за учениците от начален етап, както и буркан, но не с лакомства, а с предизвикателства за по-големите ученици. С тях беше украсен главния вход в училище.

Героите от Клуба, посетиха съучениците си от начален етап, за да им разкажат за дороволчеството и да поканят съмишленици за участие в правенето на добро! По обяд главните действащи герои - УС и Клуба се събрахме, за да раздадем предизвикателствата, изпеем песен и да си направим общи снимки!

Как се случи всичко това?

Ученическият съвет и Клуб „Добросторници“ реализирахме тази съвместна инициатива, след организирана опознавателна среща помежду си, с помощта на педагогическия съветник и координатора на клуба. Разказахме едни на други какво правим, пяхме, танцувахме и играхме заедно. Въпреки разликата във възрастта намерихме допирни точки и се обединихме около няколко инициативи. Днес разказваме за някои от тях. Очаквайте продължение!

„Топлината на огънчето няма да намалее, ако бъде споделено!“

„Капка по капка – вир става!“

Предистория за Клуба

През изминалата седмица, ние - учениците от 4б и 4в клас, създадохме Доброволчески клуб в училище. Избрахме си име, мото и координатор. Измислихме си мисии /инициативи/, които да изпълним и се включихме в „Купата на героите“.

Какво е това ли?... „Купата на героите“е доброволческо състезание между училищата в България. Състезание по правене на добро, на повече добро! Повече информация за състезанието може да прочетете на timeheroes.org  и kupatanageroite.com

 

 

 

 

 


Представяме Ви победителите на състезанието по английски език Многознайко "Аз знам английски език"

Нашите герои заслужено получиха награди за отличното си представяне и бяха наградени със златни, сребърни и бронзови медали. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА УСПЕХИТЕ !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 

 

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.

Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.

Под този надслов отбелязахме 16.11 международния ден на толерантността в нашето училище.

С усмивки и добро отношение единк към друг учениците създадоха приветлива атмосфера и пример за толерантност във всичките и форми !!!

Благодарим им сърдечно !!! 

 

 

  

 

 


 

30.09 Европейски ден на спорта в училище бе отбелязан и в СУ "Неофит Бозвели"

Благодарение на сдружение #БГБъдиАктивен #МястоЕзерец успяхме да организираме прекрасен ден изпълнен с усмивки и добро настроение, но най-важното е популяризиране на физическата активност сред деца, ученици и родители! 🙋‍♀️🙋👩‍🏫👨‍🏫 Паралелки от начален етап и прогимназия взеха активно участие заедно с техните класни ръководители. 13 класа или 280 деца и технтите прекрасни учители влязоха в надпреварата със спортен хъс и желание за победа.

Събитието протече под надслов #Спортбезотпадък в следните дисциплини:

✅ Щафетно бягане 600 м. като щафетата символично бе празна пластмасова бутилка. В дисциплината взеха участие Директор Ивелина Петкова и класните ръководители Бонка Господинова, Гинка Александрова, Ива Василева, Борислава Николова, Миглена Сербезова, Нели Русева, Невяна Хаджийска.

✅ Щафетно бягане 600 м. отново щафета с пластмасова бутилка- 5А срещу 5Б , 6А срешу 6Б и 7А спещу 7Б.🥇🥈🥉

✅ "Боклук намери разделно изхвърли" бе надпреварата между по-малките участници със следните правилата- ученици от един клас стартират с бягане до площадката за лека атлетика, за да си намерят 1 отпадък. След като намерят "съкровището" минават през трасе с препядствия и финишират като го изхрърлят в съответния кош за хартия или пластмаса и метал. Надпреварата беше между , 3А, 3Б и 3В. Участие взеха и 4А, 4Б, 4В и 4Г. 🥇🥈🥉

Прекраният спортен ден завърши с участие на всички 150 деца в изпълнение на танц към песента "Jerusalema" 💃🕺💃🕺

С много усмивки и добро настоение всички участници получиха награди за доброто отборно представяне предоставени от #БгБъдиАктивен и СУ "Неофит Бозвели".

Специални благодарнисти за организацията на събитието са за учителите по физическо възпитание Мирослав Марков и Станислав Тодоров!!! 💪💪💪