Добре Дошли

Средно  училище "Неофит Бозвели"- гр. Варна обучава над 700 ученици от I до XII клас и деца в подготвителна група на възраст пет и шест години. От 2011 година се извършва прием във вечерна форма на обучение IX - XII клас.

От 2014 година се извършва прием на деца в подготвителни групи при целодневен режим на обучение. Училището осигурява безплатна занималня за ученици от I до VI клас.

Наши възпитаници се представят достойно в регионални, национални и международни конкурси. СУ "Неофит Бозвели" активно участва в разработването и реализацията на различни европейски проекти.

Високият професионализъм на преподавателите при усвояването на нови практики в областта на образованието и приобщаването на училището към стандартите на европейската образователна система е гарант за бъдеща успешна реализация на учащите.

 

Последни новини


ВАЖНО !!!

 

ОБЯВИ - ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

1.  Конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - публична общинска
собственост, находящи се в град Варна, район „Младост“, ул. „Любчо Патронов“, № 3. - разливочна

Провеждане на конкурса 25.07.2017 -10,00 часа

 

2.Конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - публична общинска
собственост, находящи се в град Варна, район „Младост“, ул. „Любчо Патронов“, № 3. - училищен бюфет

Провеждане на конкурса 25.07.2017 -14,00 часа


ВАЖНО !!!

Свободни места за учебната 2017/2018 г  -ПГ 5 годишни / целодневна организация/ - 7

Електронен прием подготвителна група - 5г. 2017/2018г. 

 

 


 

 

НОВО! Прием след VII клас

1/профил"Икономическо развитие" с английски език-  Балообразуване: 2*тест български език и литертура + 2*тест математика +география и икономика + информационни технологии.

 

2/профил " Природни науки" с английски език - Балообразуване: 2*тест български език и литертура + 2*тест математика +биология и зо +английски език


ВАЖНО - ПРАВИЛА И ГРАФИК ПРИЕМ ПГ и I КЛАС уч.2017/2018г.

 

ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ - ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ 

 


 

 

 


 

 


СЪОБЩЕНИЕ - Поради нуждата от сигурност за учениците в училище и техните преподаватели през месец април поставихме система на пропусквателен режим. Системата е изградена с турникети и преграда. Весеки ученик ще се маркира на влизане и излизане с карта, като по този начин ще се ограничи достъпа на външни неоторизирани лица до учащите се и техните преподаватели. Системата гарантира преминаването на едно лице през турникета и така, след поставянето на картата само един човек ще може да премине за времето, в което турникета е отключен. Всеки външен посетител ще може да премине през турникетите, след като охраната в училището му осигури достъп след уговорка със съответното посещавано лице. По този начин всяко външно лице ще се легитимира и контролът на достъпа до училището ще бъде цялостен.

 


 

ДРУГИТЕ ЗА НАС


 

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

Карта