Вид персонал

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

 

1

  педагогически

Ивелина

Георгиева Петкова

  Директор

 

2

  педагогически

Галина

Дикова

Ганчева

  Заместник – директор, учебна дейност

 

3 педагогически Кремена Георгиева Ганчева   Заместник – директор, учебна-производствена дейност

 

4

  педагогически

Пламена

Панайотова

Бошнакова

  Педагогически съветник

 

5

  педагогически

Бисерка

Димова

Маринова

  Учител, ресурсен

 

6

  педагогически

Катя

Радева

Димова

  Старши учител, подготвителна

група

 

7

  педагогически

Калинка

Тенева

Шейтанова

  Учител, подготвителна група

 

8

  педагогически

Йорданка

Трендафилова

Димова

  Учител, подготвителна група

 

9

  педагогически

Джейлян

Бейханова

Камарадова

  Учител, подготвителна група

 

10

  педагогически

Павлина

Георгиева

Николова

  Старши учител, подготвителна

група

 

11

  педагогически

Наталия

Русева

Стойчева

  Старши учител, подготвителна група

 

12

педагогически

Боряна

Дамянова

Петрова

2. Учител, теоретично обучение

 

12

  педагогически

Петя

Кирова

Костадинова

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

13

  педагогически

Румяна

Йорданова

Никова

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

14

  педагогически

Миглена

Спасова

Сербезова

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

15

  педагогически

Гинка

Дойчева

Александрова

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

16

  педагогически

Невяна

Тодорова

Хаджийска

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

17

  педагогически

Биргюл

Айдън

Халил

  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

18

  педагогически

Марияна

Михалева

Колева

  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

19

  педагогически

Марияна

Кръстева

Димитрова

  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

20

  педагогически

Райна

Йорданова

Иванова

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

21

  педагогически

Женя

Върбанова

Атанасова

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

22

  педагогически

Севинч

Сали

Ибрям

  Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

23

  педагогически

Павлина 

Атанасова

Андонова

  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

24

  педагогически

Светлана

Панайотова

Петрова

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

25

  педагогически

Флора

Господинова

Великова

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

26

  педагогически

Симона

Диянова

Димова

  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

27

  педагогически

Нели

Ненчева

Русева

  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

28

 педагогически

Борислава

Благоева

Николова

  Логопед в институция в системата предучилищното и училищното образование

 

29

  педагогически

Боряна

Дамянова

Петрова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

30

  педагогически

Славка

Михайлова

Любенова

  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

31

  педагогически

Силвия

Руменова

Николова

  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

32

  педагогически

Елица

Димитрова

Бъчварова

  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

33

  педагогически

Ваня

Стоянова

Янева

  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - БЕЛ

 

34

  педагогически

Жана

Иванова

Гайдарова

  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - БЕЛ

 

35

  педагогически

Тонка

Миткова

Петрова

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ / История и цивилизация

 

38

  педагогически

Радостина

Руменова

Калоянова

  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - БЕЛ

 

39

  педагогически

Себиле

Алиева

Шабан

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ/РЕ

 

40

  педагогически

Мария

Георгиева

Георгиева

  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - АЕ

 

41

  педагогически

Валентина

Драгнева

Иванова

  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - АЕ

 

42

  педагогически

Елисавета

Димитрова

Илиева

  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - АЕ

 

43

  педагогически

Златина

Николаева

Илинденова

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – АЕ

 

44

  педагогически

Камелия

Петрова

Григорова

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Математика

 

45

  педагогически

Бонка

Веселинова

Господинова

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Математика / ИТ

 

46

  педагогически

Маргарита

Горанова

Христова

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Математика/ ИТ

 

47

  педагогически

Красимир

Николов

Симеонов

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Изобразително изкуство/ ИТ

 

48

  педагогически

Виолина

Маринова

Желязкова

  Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ИТ / Математика/ Информатика

 

49

  педагогически

Краса

Вълчева

Стефанова

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ИТ / Математика/ Информатика

 

50

  педагогически

Жана

Иванова

Попова

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – История и цивилизации/ Философия

 

51

  педагогически

Янко

Димитров

Янков

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - География и икономика/ История и цивилизации

 

52

  педагогически

Ива

Николаева

Василева- Борисова

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - География и икономика

 

53

  педагогически

Юлка

Параскевова

Янкова

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Философия/ ФВС

 

54

  педагогически

Светла

Енчева

Филчева

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Биология и здравно образование

 

55

  педагогически

Илияна

Колева

Колева

  Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Биология и здравно образование/ Химия и опазване на околната среда

 

56

  педагогически

Диана

Господинова

Захариева

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Химия и опазване на околната среда/ Физика и астрономия

 

57

  педагогически

Йоана

Бориславова

Баева

  Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - немски език

 

58

  педагогически

Светлана

Димова

Петрова

  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Изобразително изкуство/Технологии и предприемачество

 

59

  педагогически

Марина

Христова

Рашева

  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Музика

 

60

  педагогически

Георги

Стоянов

Симеонов

  Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - ФВС

 

61

  педагогически

Мирослав

Валентинов

Марков

  Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - ФВС

 

62

  педагогически

Станислав

Валентинов

Тодоров

  Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Хореография/ ФВС

 

63

  педагогически

Манник

Габрис

Шамлъян

  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Математика, информационни технологии

  64 педагогически Мария Венциславова Петкова  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)