Име Презиме Фамилия Длъжност
1 Ивелина Георгиева Петкова  Директор
2 Галина Дикова Ганчева  Заместник – директор, учебна дейност
3 Кремена Георгиева Ганчева  Заместник – директор, учебна-производствена дейност
4 Борис Добрев Георгиев системен администратор
5 Росица Спасова Русева организатор, обучение
6 Мария Славчева Славова домакин
7 Валентина Пенкова Димитрова главен счетоводител
8 Георги  Иванов Славчев огняр
9 Пламена Панайотова Бошнакова Училищен психолог
10 Пламенна  Атанасова Рогулич Педагогически съветник
11 Бисерка Димова Маринова  Старши учител, ресурсен
12 Диана Красимирова Пеева-Дюлгерова учител, ресурсен
13 Красимира Стоянова Хаджиева-Стойчева учител, ресурсен
14 Анна Кирилова Димитрова логопед
15 Кремена Димитрова Иванова учител, подготвителна група
16 Катя Радева Димова  Старши учител, подготвителна група
17 Калинка Тенева Шейтанова  Учител, подготвителна група
18 Йорданка Трендафилова Димова  Учител, подготвителна група
19 Джейлян Бейханова Камарадова  Учител, подготвителна група
20 Павлина Георгиева Николова  Старши учител, подготвителна група
21 Наталия Русева Стойчева   Старши учител, подготвителна група
22 Боряна Дамянова Петрова Учител, теоретично обучение
23 Петя Кирова Костадинова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
24 Румяна Йорданова Никова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
25 Миглена Спасова Сербезова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
26 Христина Свиленова Чобанова-Господинова учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
27 Никола Иванов Борисов учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
28 Гинка Дойчева Александрова  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
29 Невяна Тодорова Хаджийска   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
30 Биргюл Айдън Халил   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
31 Марияна Михалева Колева   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
32 Марияна Кръстева Димитрова   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
33 Райна Йорданова Иванова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
34 Женя Върбанова Атанасова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
35 Павлина  Атанасова Андонова   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
36 Светлана Панайотова Петрова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
37 Флора Господинова Великова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
38 Нели Ненчева Русева   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
39 Борислава Благоева Николова учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
40 Боряна Дамянова Петрова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
41 Славка Михайлова Любенова   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
42 Силвия Руменова Николова   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
43 Елица Димитрова Бъчварова   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
44 Мария Венциславова Петкова  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
45 Пенка Петрова Колева старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
46 Ваня Стоянова Янева   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - БЕЛ
47 Тонка Миткова Петрова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 
48 Себиле Алиева Шабан   Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
49 Станка Райкова Колева учител, общообразователен предмет в гимназиален етап
50 Стефанка Петрова Петрова старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап
51 Мария Георгиева Георгиева   Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
52 Валентина Драгнева Иванова   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
53 Елисавета Димитринова Илиева   Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
54 Златина Николаева Илинденова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
55 Надежда Каменова Николова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
56 Камелия Петрова Григорова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
57 Бонка Веселинова Господинова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
58 Маргарита Горанова Христова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
59 Симеон Андреев  Соколов учител, общообразователен предмет в гимназиален етап
60 Красимир Николов Симеонов   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
61 Виолина Маринова Желязкова   Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
62 Краса Вълчева Стефанова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 
63 Велислава Петрова Чолакова  Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 
64 Жана Иванова Попова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
65 Янко Димитров Янков   Старши учител, теоретично обучение
66 Светла Енчева Филчева   Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
67 Илияна Колева Колева   Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
68 Светлана  Василева  Русева   Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
69 Йоана Бориславова Баева   Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
70 Светлана Димова Петрова   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
71 Марина Христова Рашева   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
72 Георги Стоянов Симеонов   Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
73 Станислав Валентинов Тодоров   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
74 Манни Габрис Шамлъян   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
75 Тодор  Димитров Симеонов учител, общообразователен предмет в гимназиален етап
76 Тихомир Пламенов Пелов учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
77 Милена  Иванова Божилова помощник възпитател                            
78 Карина-Мария Радославова Цачева учител, общообразователен предмет в гимназиален етап
79 Иван Стоянов  Велев учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
80 Златина Димова Димова-Ангелова помощник възпитател                            
81 Анелия Димитрова Чобанова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап