Важна информация :

 

ГРАФИК ПЪРВА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ЗА УЧЕБНА 2020 - 2021

ГРАФИК ПЪРВА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ  ЗАДОЧНА ФОРМА ЗА УЧЕБНА 2020 - 2021

 

 

 

 

ГРАФИК ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Подаване на заявления   за учебна 2019/2020г срок до 10.09.2019г.

Електронни учебници.

Самостоятелна форма

Задочна  форма

ГРАФИК ПЪРВА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ ПОД 16г. САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА -2клас, 3клас,7 клас

ГРАФИК ВТОРА ИЗПИТНА СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

ЗАПОВЕД ИЗПИТНА СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА И ЗАДОЧНА ФОРМА

 

ГРАФИК ВТОРА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗАДОЧНА ФОРМА

 

 

 


Конспекти.

Kонспекти БЕЛ

Конспекти Англ. език

Конспекти Руски език

Конспекти Математика

Конспекти Инф.технологии /Информатика

Конспекти История

Конспекти География

Конспекти Философски цикъл

Конспекти Биология и ЗО

Конспекти Физика

Конспекти Химия
 

Конспекти Музика

Конспекти Из. изкуство

Конспекти ДБТ /Технологии

Конспекти ФВС