Учебници за учебната 2018/2019г. за VIII клас /изд.2017г/ и IX клас /изд.2018г./


Учебен час I смяна II смяна
1 уч. час 8.15-8.55 13.30-14.10
2 уч. час 9.05-9.45 14.20-15.00
3 уч. час 9.55-10.35 15.10-15.50
4 уч. час 10.55-11.35 16.10-16.50
5 уч. час 11.45-12.25 17.00-17.40
6 уч. час 12.30-13.10 17.50-18.30
7 уч. час 7.30-8.10 18.40-19.20

 

Електронни учебници.

Интерактивни уроци.