Новини

          Участието на СУ " Неофит Бозвели " в предаването " Знание.БГ " с представяне на единствената в         област Варна паралелка "Помощник възпитател " . Благодарим за поканата на телевизия БНТ 2 !

 

 

БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗВА 148 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА.

УЧЕНИЦИТЕ НА СУ " НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" СЕ ПРЕКЛАНЯТ ПРЕД ПОДВИГА НА ЛЕВСКИ.

 

Децата от група "Теменужка" пяха с любов за Васил Левски:

 

 

 

Учениците от Xa и XI а клас отбелязаха по интересен начин  148- та годишнина от смъртта на  Васил Левски като подготвиха  презентациии на  тема  "Безсмъртието на Апостола".

 

                                                                               

 

 

ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 

 

Уважаеми родители и ученици,

 

Предвид епидемичната обстановка в страната и преминаването на голяма част от учениците към електронно обучение, училището предлага дистанционна форма на психологическа подкрепа.

 

  • Отворена е както към учениците на СУ „Неофит Бозвели“, така и към техните родители и настойници.

 

  • Осъществява се чрез ресурсите на интернет за комуникация от разстояние: Viber. Google Classroom, Meet и други, при необходимост.

 

За контакт:

Пламена Бошнакова – педагогически съветник

e-mailpl.boshnakova@neofit-bozveli.bg

тел: 0887510062

 


 


 

Уениците на СУ 'Неофит Бозвели" от V до XII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда за периода 23.11.2020г. – 30.11.2020г.

 


 

 Бланка образец - Уведомление до Директор при отсъствие на ученик в ПГ 

 

Заповед на МОН

 


 ЗНАЙКОВЦИ - МНОГОЗНАЙКОВЦИ

 

Деветнадесет ученици от IV и VII клас на СУ „Неофит Бозвели”, гр. Варна, с ръководител  г-жа Валентина Драгнева /учител по английски език/, взеха участие в първия кръг на Националните състезания „Многознайко” -  „Аз знам английски”.

Състезанието се проведе на  04.11. 2020 г. под формата на писмен тест,  с продължителност за решаването му 60 минути. Той съдържаше езикови задачи за четене и писане.  Обхващаше лексикалния и граматически материал по английски език за IV-ти / VII-ми клас, организиран в петнадесет задачи, с максимален брой възможни точки - 30. 

     В резултат на отличното представяне и показаните знания и умения учениците  спечелиха общо 12 медала – 6 златни, 2 сребърни и  4 бронзови. Всички  получиха  грамоти за участието си.

Очакваме с нетърпение предстоящите втори и трети кръг на състезанието!                                              

 

     Първо място (отлично представяне)  и златен медал спечелиха учениците:

1. Кристияна Тодорова – VII б клас;

2. Виктор Василев – VII б клас;

3. Виктор Попов – IV а клас – с максимален брой точки;

4. Даниел Савидж – IV а клас;

5. Йоана Христова – IV а клас;

6. Галена Митева – IV а клас.

     Второ място (много добро представяне)  и сребърни медали спечелиха:

1. Огнян Чаталски – IV б клас;

2. Симона Димитрова – IV  б клас. 

                                                                                                              

 

     Трето място  (добро представяне) и бронзов медал спечелиха:

1. Стефан Георгиев – VII б клас;

2. Михаел Николов – VII а клас;                                                                                                                        

3. Димитър Николов – VII а клас;

4. Дария Костова – IV б клас.

     За достойното си представяне грамоти получиха :

1. Валентина Демирова – VII а клас;

2. Денислав Матев – VII а клас;

3. Светлин Филипов – VII а клас;

4. Александър Петров – VII а клас;

5. Александра Колева – IV б клас;

6. Рая Митева – IV б клас;

7. Елис Ибрям – IV б клас.

     С участието в подобни състезания учениците се мотивират да усъвършенстват своите познания по английски език и  да демонстрират своите умения.

     Пожелаваме още много успехи!

                                                                        

                                                                                                                                          

 


 

Със заповед на Директора на СУ "Неофит Бозвели", Варна - г-жа Даниела Игнатова, от утре, 12.11. до 22.11.2020 учениците от  VI до XII клас преминават на синхронно  обучение в електонна среда от разстояние. 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

 

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

 

1.      По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

 

2.       По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ВАРНА

 

 Бланки образци при дистанционно обучение - декларация и заявление от родител за обучение в електронна среда от разстояние 

 


 


 

ПОЗДРАВИ ЗА МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ НА СУ " НЕОФИТ БОЗВЕЛИ"!

 

Гордеем се с успеха на Димана Рашева - ученичка от 1А клас - победител в първия музикален онлайн конкурс.

 

 


 

 

Учим за здравословно хранене

Открит урок, посветен на здравословното хранене се проведе в СУ "Неофит Бозвели", под ръководството на г-жа Г. Александрова и г-жа Г. Ганчева.

Под формата на занимателни игри и проведена беседа с д-р Николова, учениците от 2а и 2г клас си припомниха и научиха кои са основните групи храни и какви полезни вещества се съдържат в тях. Докато някои рецитираха стихотворения, решаваха тестове и образователни кръстословици, други приготвиха пълна с витамини здравословна закуска - сандвич.

Учениците приеха с ентусиазъм участието си в урока, изпълнявайки отговорно поставените им задачи.

За старанието и придобитите нови знания и умения в учебния час, децата получиха грамоти, а най - голямата награда беше закуска на открито с приготвените от тях здравословни сандвичи.

 

 


 

Нови бланки образци


 

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия


Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.


График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·        всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
·        всеки работен ден от 10ч. -  12ч.;
e-mail: together.withb@gmail.com;  0887 498 047

Марина Габровска -  психотерапевт, медиатор
·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

Обръщение на министъра на образованието и науката към родителитеЗаповед за прекратяване

На основание чл.259, ал.1, т.1 от ЗПУО и в изпълнение на Заповед №1969/16.06.2014г.
на Кмета на Община Варна
О Б Я В Я В А М
Конкурс за отдаване под наем на нежилищен имоти - публична общинска
собственост, находящи се в град Варна, район „Младост“, ул. „Любчо Патронов“, № 3.
 Обект на конкурса:
Голям физкултурен салон с площ от 290,15 м2, за срок от датата на влизане
в сила на договора до 30.06.2021г. Всеки делничен ден от 18:00ч. до 20:00ч. и
събота 10:00 ч. до 12:00 ч.

Обява

Документи за участие


Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) и издаване на служебна бележка – 04.03.2020 г. –16.03.2020 г.


Заповед №РД-01-45/02.03.2020 г. на РЗИ - Варна за преустановяване на учебните занятия на Община Варна за периода от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.


Стипендии за втори срок 2019/2020г

Срок за подаване на документи 21-28.02.2020г!


Учениците от 1а и 1г клас почетоха паметта и делото на Апостола на свободата чрез съвместен урок по родолюбие.


Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г и съгласно заповед РД-09-1153/05.02.2019  на директора на СУ "Неофит Бозвели" - Варна  се преустановяват учебни занятия за периода 06 февруари - 07 февруари 2020 г. включително.

 Международното състезание на Камбридж по АЕ  Kangaroo Global Linguistics (KGL) ще се проведе на 08.02.2020 от 10.00ч.

Състезението  „Математика без граници” - ЗИМА 2020 определено за 6.02.2020г. ще се проведе на 10.02.2020г.


 Дните от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително са обявени за неучебни - грипна ваканция във връзка с решение на директорa на РЗИ Варна (Протокол № 1) от 27.01.2020г. и издадена Заповед РД-09-926/28.01.2019  на директора на СУ "Неофит Бозвели" - Варна.

        05.02.2020 г. е неучебен ден - междусрочна ваканция.
       
       Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 г.  със седмично разписание за II-ри срок.

Състезението  „Математика без граници” - ЗИМА 2020 определено за 4.02.2020г. ще се проведе на 6.02.2020г.

Купоните закупени за периода 28 -31.01.2020г. ще бъдат презаверени.


 

В навечерието на Рождество Христово!

Коледно тържество на ученици от школа " Православни християнски традиции и ценности" с ръководител г-жа  Димова от ЦПЛР-ОДК гр. Варна


Ученици от СУ " Неофит Бозвели" традиционно се включиха в националната седмица на четенето с призив  „Модерно е да се чете“.

Инициативата е създадена с цел да призове хората да се докоснат до хубавата книга.  Вярваме, че четенето не е преходна мода, а едно вълнуващо духовно приключение!


Награда млад учител - г-н Тодоров

Kметът на Варна Иван Портних връчи днес общински отличия на млади учители за мотивиран старт в професията. Наградите се дават за петнадесета поредна година, като номинираните кандидати са посочени от колективите на детски градини и училища. "Радвам, че това събитие се превръща в традиция, която дава възможност да изразим нашата подкрепа за новото поколение учители. Мотивиращо е, когато виждаш толкова позитивни, енергични млади хора, избрали за свое професионално развитие учителската професия. Всеки от нас има в живота си поне един учител, който е бил пример за него и помни винаги! Пожелавам Ви да бъдете такива учители", обърна се кметът към тях. Той допълни, че образованието ще продължи да бъде приоритет номер 1 за Община Варна, а сътрудничеството със социалните партньори ще бъде все така конструктивно.


Състезание „Бързи и сръчни“ за II клас

Второкласници от 12 училища от Варна се включиха в спортния празник „Бързи и сръчни“. Състезанието се организира от дирекция „Спорт“ при Община Варна. Надпреварата се проведе в Първа езикова гимназия.
В надпреварата учениците от  СУ „Неофит Бозвели“ завоюваха четвърто място.
Всички участници получиха шапки и грамоти. В края на състезанията беше изтеглена томбола с подаръци, осигурени от Община Варна.

 


Световна седмица по предприемачество от 18-и до 24 ноември.

 

Повече информация за инициативата тук


Приключи есенният кръг на седмото издание на турнира „Математика без граници“.

В него участваха 16 736  ученици от  1 до 12 клас от България и 7 218 участници от чужбина. В училищния кръг се включиха 44 ученика от 1 до 7 клас от СУ " Неофит Бозвели"

Всички ученици ще получат сертификати за отлично представяне. Победители с най -висок резултат от училището  са  Калоян Киров и Моника Начева от 2 клас, които ще получат  бронзови медали, както и сребърен за 4 клас на Виктория Белчева.

Честито на победителите!


8-ми ноември – Европейски ден на здравословното хранене

Група "Теменужка"

Здравословното хранене, съчетано с редовни физически упражнения ни гарантират отлично здраве!

 


Малката Димана Рашева от ПГ " Маргаритка" - 6 г. при СУ " Неофит Бозвели" завоюва успешно I място в категория НАРОДНО ПЕЕНЕ.


Уважаеми родители и ученици, средствата събрани за Алекс са на стойност 2002,45 лв. Благодарим за съпричастността! 

Протокол и вносна бележка

Училище СУ " Неофит Бозвели"подкрепя инициативата "Дарение вместо цветя за първия учебен ден" за Алекс - дете, нуждаещо се от скъпо струваща операция. Нека средствата за цветя бъдат дарени за благородната кауза - дете да проходи и не изгуби своето детство. Всяко семейство ще може да дари в кутия на класа или в кутията във фоайето на училището парите предвидени за цветя на 16.09.2019г. Комисия от членове на Педагогическия съвет и родител ще отчете средствата и ще ги предаде на семейството с протокол.
Успешна нова учебна година!