Пети клас

Прием 2021/2022г.

1.Брой на паралелките в:

 1.1. V клас- 3 (три)

2.Брой на местата в паралелките:

 1.2. V клас- 26 (двадесет и шест)

прием в V клас в паралелки с разширено изучаване на български език и литература  и математика – ИУЧ  – 2,5 ч.

и ФУЧ по Спорт  /Хореография

Обучението на учениците се осъществява по специалната програма на Асоциацията на Кеймбридж - училищата в България от високо квалифицирани преподаватели. Учениците имат възможност да участват в национални състезания по английски език, полагат  изпит за покриване на ниво. В края на всяка година получават сертификат.

Обучението предлага богати възможности за изява в: пленери, национални и международни конкурси, изложби, участия в различни обществени инициативи, свързани с благотворителни и официални празници.

 


 

Прием 2019/2020г.

1.Брой на паралелките в:

 1.1. V клас- 3 (три)

2.Брой на местата в паралелките:

 1.2. V клас- 26 (двадесет и шест)

прием в V клас в паралелки с разширено изучаване на български език и литература  и математика – ИУЧ  – 2,5 ч.

и ФУЧ по Спорт 

 

Обучението на учениците се осъществява по специалната програма на Асоциацията на Кеймбридж - училищата в България от високо квалифицирани преподаватели. Учениците имат възможност да участват в национални състезания по английски език, полагат  изпит за покриване на ниво. В края на всяка година получават сертификат.

Обучението предлага богати възможности за изява в: пленери, национални и международни конкурси, изложби, участия в различни обществени инициативи, свързани с благотворителни и официални празници.