Уважаеми родители,

      

     В V клас ще бъдат приети ученици, обучаващи се в IV клас на СУ “ Неофит Бозвели”, които желаят да продължат обучението си в училище и ученици, завършили успешно IV клас в други училища. 

 

     Приемът ще бъде осъществен в 3 паралелки (78 ученици) с изучаване на избираеми учебни часове по Български език, Математика и Английски език, съобразно подадените заявления на родителите и възможностите на училището. 

 

      Кандидатстването се осъществява чрез подаване на заявления по образец в сградата на СУ “ Неофит Бозвели”, гр. Варна.

     

Необходими документи:

1. Удостоверение за завършен начален етап на образование - оригинал;

2. Акт за раждане – копие.

      Подаване на документи - от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г., стая № 205 от 08.00 до 17.30 часа.

     Класиране на заявилите желание ученици за прием – до 30.06.2023 г.

За допълнителна информация – тел. 0889 201 730