Прием на класирани ученици в I клас

на СУ „ Неофит Бозвели“ , гр. Варна

 

    Уважаеми родители,
     Записването на ученици в първи клас, класирани, чрез електронен прием за учебната 2023/2024 година, ще се извършва съгласно график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, както следва:

I класиране:

  • от 01.06.2023 г. до 06.06.2023 г., стая № 205, от 09.00 часа до 17.00 часа.

II класиране:

  •  15.06.2023 г., стая № 205, от 9.00 часа до 17.00 часа.
  •  16.06.2023 г., фоайе на училището, от 9.00 часа до 17.00 часа.
  •  19.06.2023 г., стая № 205, от 9.00 часа до 17.00 часа.

III класиране:

  • 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г., стая № 205, от 9.00 часа до 17.00 часа.

   

 На 30.06.2023 г.,  децата, които след III класиране не са записани в първи клас, се записват на място в училище, при наличие на свободни места.


Необходими документи при записване:

  • Kопие на удостоверение за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  • Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
  • Лична карта на родителя/настойника – за справка;
  • Заявление за включване в група за целодневна организация на учебния ден;
  • Документи, удостоверяващи обстоятелства, декларирани в заявлението при Електронния прием в първи клас, съгласно  Правила за прием на ученици в първи клас на територията на Община Варна;

    

  При непредставени документи, удостоверяващи обстоятелствата, декларирани в електронното заявлението, ученикът / ученичката отпада от класирането и участва в следващите класирания.

 

Очакваме Ви!

 

 


Първи клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

     

Приемът на ученици в СУ „ Неофит Бозвели“ се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и  Наредба № 10 oт 01.09. 2016 г. за Организация на дейностите в училищното образование.

 

 

Брой паралелки 4
Брой места 88

                                                                         

                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Училището осигурява целодневната организация на учебния ден при желание на родителите, съобразно чл.18 oт Наредба 10 за Организация на дейностите в училищното образование.

     Целодневната организация на учебния ден предоставя допълнителни условия за взаимодействие и сътрудничество между всички участници в образователния процес, за екипна работа с цел развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна реализация и подкрепа за личностното развитие.

 

 

 

 

 

 Електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

 

СИСТЕМА от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

 

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2023-2024 година