Учениците от 2б клас под ръководството на своя класен ръководител, г - жа Пенка Колева, организираха пътешествие до Космоса по повод 12. април - Международния ден на авиацията и космонавтиката. Изработиха с много фантазия тематични макети и рисунки и научиха как на 12 април 1961 година Юрий Алексеевич Гагарин преодолява границата между Земята и Космоса. Запознаха се с полета на първия български космонавт Георги Иванов и отдадоха дължимото признание на Александър Александров.


   На 21 и 22 март 2024 в часовете по “Биология и ЗО” в класовете 8а, 8б и 8в, се проведе открит урок на тема “Първа долекарска помощ”. Урокът беше проведен от госпожа Илияна Колева в партньорство с младежката доброволческа организация към БЧК Варна. В рамките на презентацията се показаха нагледно техники за овладяване на различни ситуации и оказване на нужната и навременна помощ. Учениците се включиха активно и взеха участие с голям интерес в организираните по темата занятия.

 

                                                                                  


На 20.03.2024 г. в СУ "Неофит Бозвели" бе проведена открита педагогическа практика от г-жа Миглена Сербезова, класен ръководител на IV в клас. В интерактивния урок за подготовка на НВО по Български език и литература на тема "Глагол" учениците показаха високо ниво на езикови компетентности, творческо мислене и въображение пред своите гости, сред които  г-жа Димитрина Въчкова – старши експерт „Обучение в начален етап“ в РУО-Варна, както и учители от Варна и областта. 

 


        На 16 март 2024 година в часовете по "Биология и ЗО" в класовете 8а, 8б и 8в се проведе открит урок на тема "Кръвни групи, кръвопреливане и кръводаряване". Урокът беше проведен от госпожа Илияна Колева и доктор Вероника Басенко от РЦТХ Варна. В рамките на презентацията се показа нагледно определяне на кръвна група и резус фактор и се разясни нуждата и ползите от кръводаряването. Учениците се включиха активно с въпроси и взеха участие с голям интерес в организираните по темата занятия. В тях се затвърдиха не само знанията за кръвта, но и мнението, че с малък жест може да се помогне на много хора. 

"Дари КРЪВ, спаси ЖИВОТ!"


На 23.02.2024г. бе проведен първият от серията  открити бинарни уроци, планирани в екипна работа между учители от прогимназиален и гимназиален етап на тема: “Проблеми и тенденции, свързани с демографската ситуация и рисковете за икономиката на Република България”. В иновативния урок бяха съчетани учебните предмети: математика, география и икономика и информационни технологии. Участие взеха учениците от Xa клас, с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, които анализираха демографските проблеми и тенденции в България, използвайки и надграждайки придобитите в учебния процес умения за извличане и анализ на информация от графични изображения и за визуализация на данни, заедно с г-н Тодор Симеонов - учител по география и икономика, г-жа Краса Стефанова – старши учител по математика, г-жа Виолина Желязкова - учител по информационни технологии и г-н Симеон Соколов - учител по информационни технологии.

Влизайки в ролята на изследователи-демографи и демонстрирайки математически, дигитални, обществени и граждански компетентности, възпитаниците на СУ „Неофит Бозвели“ не само предложиха решение за справяне с конкретната учебна ситуация, но и направиха свои прогнози за развитието на демографската ситуация в страната и отражението й върху икономиката на Република България.