Уважаеми родители,

За новата учебна година 2021/ 2022 година родителските срещи ще се проведат на:

ПГ 5 и ПГ 6 -годишни08. 09. 2021 г. от 17 : 30 часа 

1 клас - 08. 09. 2021 г. от 17 : 30 часа 

5 клас - 10.09.2021 г. от 17 : 30 часа 

8 клас - 09.09.2021 г. от 17 : 30 часа 

Място на провеждане : училищен двор.