ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

РУО - гр. Варна

МОН

Национален образователен портал

Телефонна линия и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици - 0800 10 112  obhvat@mon.bg