Библиотека

Вход

 

ПРАВИЛА                  

за ползване на училищната библиотека в условията на COVID-19

 

Правилата са създадени съобразно общите здравни правила за страната на МЗ и „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19“ на МОН.

 

Читатели:

 1. В библиотеката се влиза с предварително поставени предпазни средства - маска (шал) или шлем, покриващи устата и носа.

 

 1. Ще се допускат едновременно до 2-3 читатели (желателно е от една и съща паралелка) и съгласно седмичен график за посещение на библиотеката по класове.

 

 1. Задължително е спазването на дистанция между посетителите на библиотеката - на 1,5-2 метра.

 

 1. Книгите ще се избират с ръкавици или след дезинфекция на ръцете.

 

 1. Посещението в библиотеката трябва да бъде максимално кратко.

 

 1. Читателите не трябва да посещават училищната библиотека, ако имат един от следните симптоми – настинка, хрема, болки в гърлото, лека кашлица, температура (до 38 С)

 

 1. Читателите трябва да спазват настоящите правила и да изпълняват указанията на библиотекаря.

 

Библиотекар:

 1. Училищният библиотекар ще обслужва читателите с шлем или маска и ще спазва дистанция от 1,5-2 метра.

 

 1. Следи за спазване на настоящите правила от читателите.

 

 1. Докладва на директора на училището за проява на грипоподобни симптоми у читател на библиотеката.

 

 

 

 

 

 Библиотека

 1. Ще се извършва задължителна дезинфекция на повърхностите - бюра, маси, дръжки на врати, съгласно приетите училищни мерки.

 

 1. Задължително често проветряване след посещения.

 

 1. Поставя се на видно място в библиотеката информационен материал за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, правилно носене на защитни маски.

 

Библиотечни материали:

 1. Книгите от библиотеката се ползват единствено от читателя, който ги е заел.            
 2. Заетите библиотечни книги  НЕ СЕ ПРЕОТСТЪПВАТ на други лица.

 

 1. Книгите, които се връщат от читателите ще бъдат карантинирани  3 дни на определено  място с цел ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

 

 1. По същия начин се третират и новопостъпващите библиотечни документи чрез покупка или дарение.