Новини

 

 

 

 

Уважаеми родители и ученици,

 

От прикачения файл може да се запознаете с отоворите на задачите  от проведенето на 18.03.21г. Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“.

 

 

 

 

 


  НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ „МНОГОЗНАЙКО”    

                                                   

На 12. 02. 2021 год. в сградата на СУ „Неофит Бозвели” се проведе втори кръг на Националните състезания „Многознайко” -  „Аз знам английски”. Участие взеха 19 ученици от четвърти, пети, шести и седми клас на училището, подготвени от своите преподаватели по английски език г-жа В. Драгнева и г-н Вл. Гочев. Учениците имаха един час, за да попълнят тест за съответния клас, съдържащ петнадесет въпроса.

     Учениците демонстрираха отлично усвоени знания, сериозна мотивация за победа и желание за изява на своите таланти в областта на чуждите езици. Наградите – грамоти за всички участници, и медали, взеха:

     Златен медал и Грамота за първо място с отлично представяне и максимален брой точки:

1. Йоана Христова –  IV а клас;

2. Виктор Попов –  IV а клас;

3 . Галена Христова – IV а клас;

4. Дария Костова – IV б клас;

5. Веско Владов – IV б клас;

6. Виктория Аникеева –  V a клас;

7. Виктор Василев – VII б клас.

     Сребърен медал и Грамота за второ място спечелиха:

8. Даниел Савидж – IV а клас;

9. Огнян Чаталски – IV б клас;

10. Албена Балева – V a клас;

11. Ханна Калчева – V б клас;

12. Кристияна Тодорова – VII б клас.

     Бронзов медал и Грамота за трето място в състезанието получиха:

13. Симона Димитрова – IV б клас;

14. Антония Петкова – V a клас;

15. Натали Уллева – VI a клас;

16. Стефан Георгиев – VII б клас.

     Грамоти за участие и показани знания взеха също:

17. Рая Митева – IV б клас;

18. Елис Ибрям – IV б клас;

19. Христо Терзиев – IV а клас.

     Предстои трети, финален кръг на състезанието, в който голямата награда е Купата на Многознайко. Освен демонстриране на отлични знания, участниците ще трябва да попълнят отговорите си за максимално кратко време.

 

     Пожелаваме успех на всички! Нека винаги имат желание да развиват способностите и интересите си, и да използват възможностите за изявата им!

 


 

БЪРЗИ И СРЪЧНИ

 

С много емоции и добро настроение преминаха състезателните игри "Бързи и сръчни" в които взеха учениците от първи и втори клас.

 


БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗВА 148 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА.

УЧЕНИЦИТЕ НА СУ " НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" СЕ ПРЕКЛАНЯТ ПРЕД ПОДВИГА НА ЛЕВСКИ.

 

Децата от група "Теменужка" пяха с любов за Васил Левски:

 

 

 

 

Учениците от Xa и XI а клас отбелязаха по интересен начин  148- та годишнина от смъртта на  Васил Левски като подготвиха  презентациии на  тема  "Безсмъртието на Апостола".

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 


 


ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 

 

Уважаеми родители и ученици,

 

Предвид епидемичната обстановка в страната и преминаването на голяма част от учениците към електронно обучение, училището предлага дистанционна форма на психологическа подкрепа.

 

  • Отворена е както към учениците на СУ „Неофит Бозвели“, така и към техните родители и настойници.

 

  • Осъществява се чрез ресурсите на интернет за комуникация от разстояние: Viber. Google Classroom, Meet и други, при необходимост.

 

За контакт:

Пламена Бошнакова – педагогически съветник

e-mailpl.boshnakova@neofit-bozveli.bg

тел: 0887510062

 

 


 

Уениците на СУ 'Неофит Бозвели" от V до XII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда за периода 23.11.2020г. – 30.11.2020г.

 


 

 Бланка образец - Уведомление до Директор при отсъствие на ученик в ПГ 

 

Заповед на МОН

 


 

Със заповед на Директора на СУ "Неофит Бозвели", Варна - г-жа Даниела Игнатова, от утре, 12.11. до 22.11.2020 учениците от  VI до XII клас преминават на синхронно  обучение в електонна среда от разстояние. 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

 

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

 

1.      По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

 

2.       По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ВАРНА

 

 Бланки образци при дистанционно обучение - декларация и заявление от родител за обучение в електронна среда от разстояние 

Нови бланки образци


 

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия


Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.


График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·        всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
·        всеки работен ден от 10ч. -  12ч.;
e-mail: together.withb@gmail.com;  0887 498 047

Марина Габровска -  психотерапевт, медиатор
·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

 Заповед за прекратяване

На основание чл.259, ал.1, т.1 от ЗПУО и в изпълнение на Заповед №1969/16.06.2014г.
на Кмета на Община Варна
О Б Я В Я В А М
Конкурс за отдаване под наем на нежилищен имоти - публична общинска
собственост, находящи се в град Варна, район „Младост“, ул. „Любчо Патронов“, № 3.
 Обект на конкурса:
Голям физкултурен салон с площ от 290,15 м2, за срок от датата на влизане
в сила на договора до 30.06.2021г. Всеки делничен ден от 18:00ч. до 20:00ч. и
събота 10:00 ч. до 12:00 ч.

Обява

Документи за участие


Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) и издаване на служебна бележка – 04.03.2020 г. –16.03.2020 г.


Заповед №РД-01-45/02.03.2020 г. на РЗИ - Варна за преустановяване на учебните занятия на Община Варна за периода от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.


Стипендии за втори срок 2019/2020г

Срок за подаване на документи 21-28.02.2020г!


Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г и съгласно заповед РД-09-1153/05.02.2019  на директора на СУ "Неофит Бозвели" - Варна  се преустановяват учебни занятия за периода 06 февруари - 07 февруари 2020 г. включително.

 Международното състезание на Камбридж по АЕ  Kangaroo Global Linguistics (KGL) ще се проведе на 08.02.2020 от 10.00ч.

Състезението  „Математика без граници” - ЗИМА 2020 определено за 6.02.2020г. ще се проведе на 10.02.2020г.


 Дните от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително са обявени за неучебни - грипна ваканция във връзка с решение на директорa на РЗИ Варна (Протокол № 1) от 27.01.2020г. и издадена Заповед РД-09-926/28.01.2019  на директора на СУ "Неофит Бозвели" - Варна.

        05.02.2020 г. е неучебен ден - междусрочна ваканция.
       
       Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 г.  със седмично разписание за II-ри срок.

Състезението  „Математика без граници” - ЗИМА 2020 определено за 4.02.2020г. ще се проведе на 6.02.2020г.

Купоните закупени за периода 28 -31.01.2020г. ще бъдат презаверени.

 


Уважаеми родители и ученици, средствата събрани за Алекс са на стойност 2002,45 лв. Благодарим за съпричастността! 

Протокол и вносна бележка

Училище СУ " Неофит Бозвели"подкрепя инициативата "Дарение вместо цветя за първия учебен ден" за Алекс - дете, нуждаещо се от скъпо струваща операция. Нека средствата за цветя бъдат дарени за благородната кауза - дете да проходи и не изгуби своето детство. Всяко семейство ще може да дари в кутия на класа или в кутията във фоайето на училището парите предвидени за цветя на 16.09.2019г. Комисия от членове на Педагогическия съвет и родител ще отчете средствата и ще ги предаде на семейството с протокол.
Успешна нова учебна година!