X клас

 

 
Български език и литература

09 юни 2020 г.,

начало 08:00 часа

Математика

11 юни 2020 г.,

начало 08:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2020 г.,
начало 08:00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

по график в периода 15-19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

 

 

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас през учебната 2019/ 2020 година и графици на дейности

Модел на НВО за X клас

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта