име

фамилия

длъжност

специалност

ръководство

1

Даниела

Игнатова

Директор, училище

1. История и философия
2. Мениджмънт в образованието

2

Ирена

Митева

 Заместник-директор, учебна дейност

1. Предучилищна и начална училищна педагогика /чужд език/
2. Психология
3. Информатика и  информационни технологии                                            

4. Математика

Портфолио

3

Огнян

Пейчев

 Заместник-директор, административно-стопанската дейност

1.Маркетинг и мениджмънт  

4 Мария Иванова Логопед 1. Логопед в училище и логопедичен кабинет

5

Антония

Божкова

 Психолог, училищен

1. Психолог
2. Социална педагогика

учители

6

Катя

Димова

 Старши учител, подготвителна група

1.Предучилищна педагогика

7

Джейлян Камарадова

 Учител, подготвителна група


1. Предучилищна и начална училищна педагогика

8

Йорданка

Димова

 Учител, подготвителна група

1. Публична администрация
2. Предучилищна педагогика

9

Светлана

Атанасова

Учител, подготвителна група

1. Предучилищна педагогика

10 Наталия Стойчева Учител, подготвителна група 1. Журналистика
2. Предучилищна педагогика
11 Марияна Колева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Предучилищна и начална училищна педагогика

12

Наташа

Гарвалова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Предучилищна и начална училищна педагогика
2. Специална педагогика

13

Павлина

Николова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПИГ

1. Предучилищна и начална училищна педагогика

14

Марияна

Колева

 Учител, подготвителна група

1. Предучилищна и начална училищна педагогика

15

Петя

Костадинова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Начална педагогика

16

Миглена

Сербезова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Социални дейности
2. Предучилищна и начална училищна педагогика

17

Сийка

Филипова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1.Предучилищна и начална училищна педагогика

18

Гинка

Александрова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Начална педагогика

 Портфолио на учителя

19

Борислава

Николова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПИГ

1. Предучилищна и начална училищна педагогика

20

Невяна

Хаджийска

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Предучилищна и начална педагогика

21

Марияна

Димитрова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Начална училищна педагогика
2. Художествен ръководител

22

Флора

Великова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Начална педагогика
2. Педагогика

23

Райна

Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Начална педагогика

24

Женя

Атанасова

Старши  учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)


1. Предучилищна и начална  училищна педагогика

25

Румяна

Никова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПИГ

1. Начална педагогика

26 Билгюл Халил Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПИГ

1. Предучилищна и начална  училищна педагогика

2. Индустриален мениджмънт

27

Маргарита

Христова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПИГ

1. Начална училищна педагогика

28

Севинч

Ибрям

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Англ. език

1. Български език

2. Руски език

3. Английски език

29

Пламенка

Венкова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап ПИГ

1. Българска филология

30

Минка

Манова

 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Българска филология

31

Таня

Атанасова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Българска филология

32

Себиле

Шабан

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Начален учител
2. Български език и руски език

33

Радостина

Калояянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Българска филология

2. Руска фиология

34

Тонка

Петрова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Български език и история

35

Юлияна

Кръстева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Преподавател по български език и литература и руски език и литература
2. Учител по английски език

36

Златина

Илинденова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английска филология

37

Емилия

Стоева

1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Руска филология
2. Немска филология
3. Учител по английски език

38

Маргарита

Христова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Математика
2. Информатика и ИТ

39

Бонка

Господинова

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Математика
2. Информатика и ИТ

40

Виолета

Михайлова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Математика

41

Камелия

Григорова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Математика
2. Информатика и ИТ

42

Краса

Стефанова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Математика и физика
2. Информатика и ИТ

43

Красимир

Симеонов

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Изобразително изкуство
2. Учител по информационни технологии

44

Жана

Попова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. История
2. Философия

45

Галя

Белдева

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. История

46

Юлка

Янкова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Предучилищна и начална училищна педагогика и ИТ
2. Учител по информатика и ИТ
3. Психология  
4. Учител по ФВС

 

Портфолио на учителя

47

Ива

Василева- Борисова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Биология и география

48

Светла

Филчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Биология

49

Диана

Захариева

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Химия
2. Физическо възпитание

50

Мария

Милчева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Трудово обучение и изобразително изкуство
2. Педагогика на обучението по техника и технологии

51

Мирослав

Марков

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Икономика на строителството
2. Педагогика на обучението по ФВС

52

Станислав

Тодоров

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Хореография

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта