име

фамилия

длъжност

специалност

ръководство

1

Даниела

Игнатова

Директор, училище

1. История и философия
2. Мениджмънт в образованието

2

Минка

Манова

 Заместник-директор, учебна дейност

1. Българска филология

3

Огнян

Пейчев

 Заместник-директор, административно-стопанската дейност

1.Маркетинг и мениджмънт  

учители

4

Катя

Димова

 Старши учител, подготвителна група

1.Предучилищна педагогика

5

Джейлян

Камарадова

 Учител, подготвителна група


1. Предучилищна и начална училищна педагогика

6

Йорданка

Димова

 Учител, подготвителна група

1. Публична администрация
2. Предучилищна педагогика

7

Калинка

Шейтанова

Учител, подготвителна група

1. Предучилищна педагогика

9

Наталия

Стойчева

Учител, подготвителна група

1. Журналистика
2. Предучилищна педагогика

10

Павлина

Николова

Учител, подготвителна група

1. Предучилищна и начална училищна педагогика

11

Петя

Костадинова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Начална педагогика

13

Румяна

Никова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Предучилищна и начална училищна педагогика

12

Миглена

Сербезова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Социални дейности
2. Предучилищна и начална училищна педагогика

13

Гинка

Александрова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Начална педагогика

14

Невяна

Хаджийска

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Предучилищна и начална педагогика

15

Биргюл

Халил

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Предучилищна и начална  училищна педагогика

2. Индустриален мениджмънт

16

Галина

Ганчева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1.Предучилищна и начална училищна педагогика

17

Марияна

Колева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Предучилищна и начална училищна педагогика

 

18

Марияна

Димитрова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Начална училищна педагогика
2. Художествен ръководител

19

Райна

Иванова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Начална педагогика

20

Женя

Атанасова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Предучилищна и начална  училищна педагогика

21

Стефана

Бошнакова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1. Начална педагогика
2. Информационни технологии в началното образование

22

Светлана

Петрова

 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)ПИГ

1. Предучилищна и начална  училищна педагогика

23

Флора

Великова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)ПИГ

1. Начална педагогика
2. Педагогика

24

Симона

Димова

Старши  учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)ПИГ


1. Предучилищна и начална  училищна педагогика

25

Нели

Русева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПИГ

1. Начална педагогика

26

Боряна

Петрова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПИГ

1. Предучилищна и начална  училищна педагогика

27

Борислава

Николова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПИГ

1.Предучилищна и начална  училищна педагогика

28

Силвия

Николова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПИГ

1.Начална педагогика

 

29

Славка

Любенова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПИГ

1.Предучилищна и начална  училищна педагогика

30

Елица

Бъчварова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПИГ

1. Начална педагогика

2. Социална педагогика

31

Севинч

Ибрям

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Англ. език

1. Български език

2. Руски език

3. Английски език

32

Жана

Гайдарова

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Българска филология

33

Радостина

Калоянова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Българска филология

2. Руска филология

34

Себиле

Шабан

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Начален учител
2. Български език и руски език

35

Тонка

Петрова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1.Български език и история

36

Ваня

Янева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап/ ПИГ/

1.Българска филология

37

Валентина

Иванова

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап


1. Учител по английски език

38

Златина

Илинденова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английска филология

39

Владимир

Гочев

 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английска филология

40

Елисавета

Илиева

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1.Английска филология

41

Маргарита

Христова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Математика
2. Информатика и ИТ

42

Бонка

Господинова

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Математика
2. Информатика и ИТ

43

Виолина

Желязкова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Математика
2. Информатика и ИТ

44

Камелия

Григорова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Математика
2. Информатика и ИТ

45

Краса

Стефанова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Математика и физика
2. Информатика и ИТ

46

Красимир

Симеонов

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Изобразително изкуство
2. Учител по информационни технологии

47

Жана

Попова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. История
2. Философия

48

Янко

Янков

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. История и география

49

Юлка

Янкова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Предучилищна и начална училищна педагогика и ИТ
2. Учител по информатика и ИТ
3. Психология   4. Учител по ФВС

 

50

Ива

Василева- Борисова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Биология и география

51

Светла

Филчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Биология

52

Диана

Захариева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Химия
2. Физическо възпитание

53

Светлин

Димитров

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1.Физика и информационни технологии

54

Николинка

Димитрова

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1. Трудово обучение и изобразително изкуство
2. Педагогика на обучението по техника и технологии

55

Георги

Симеонов

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1.Учител по физическо възпитание и спорт

2.Треньор по футбол

56

Мирослав

Марков

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Икономика на строителството
2. Педагогика на обучението по ФВС

57

Станислав

Тодоров

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

  1. Хореография

2.Учител по физическо възпитание и спорт

58

Марина

Рашева

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1.Музикална педагогика

59

Антония

Божкова

Психолог

1.Специална педагогика

60

Бисерка

Маринова

Ресурсен учител

1.Олигофренопедагогика

61

Пламена

Бошнакова

Педагогически съветник

1.Клинична психология