График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2018-2019 година:
Изпит Дата
Български език и литература 17.06.2019 г. - 09.00 ч.
Математика 19.06.2019 г. - 09.00 ч.
Чужд език по желание на ученика 21.06.2019 г. - 09.00 ч.
Изпитни материали за национално външно оценяване в 7. клас по години

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година

 

Презентация НВО и прием 2017/2018

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта