График за провеждане на външното оценяване

IV клас

Български език и литература – 10 май 2017 г.
Математика – 12 май 2017 г.
Човекът и природата – 15 май 2017 г.
Човекът и обществото – 16 май 2017 г.

Презентация НВО - IV клас

Заповед № РД09-8/04.01.2017 г. за определяне на изискванията за провеждането на НВО

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта