График за провеждане на външното оценяване

Изпитни материали за национално външно оценяване в 4. клас по години

Презентация НВО - IV клас

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта