Бюджет училище 2019 г.                                     

Бюджет подготвителни групи 2019г.

Бюджет спорт за всички 2019 г.

Бюджет ресурсно подпомагане 2019 г.

Бюджет дофинансиране дейност 318

Бюджет дофинансиране дейност 322

Бюджет собствени приходи


 Бюджет училище 2018 г.                         Отчет 31.03.2018     Отчет 30.06.2018           Отчет 30.09.2018              Отчет 31.12.2018

Бюджет подготвителни групи 2018г.

Бюджет спорт за всички 2018 г.

Бюджет ресурсно подпомагане 2018 г.

Бюджет " Твоят час" 2018 г.


Бюджет училище 2017 г.                         Отчет 31.03.2017         Отчет 30.06.2017              Отчет 30.09.2017

Бюджет подготвителни групи 2017г.

Бюджет спорт за всички 2017 г.

Бюджет ресурсно подпомагане 2017 г.

Бюджет " Твоят час" 2017 г.


Бюджет училище 2016 г.

Бюджет подготвителни групи 2016 г.

Бюджет спорт за всички 2016 г.


Финансов отчет 2015 г.

Финансов отчет 2016 г.

Финансов отчет 2017г.

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта