ПРОЕКТ "Твоят час" учебна 2016/2017година

http://tvoiatchas.mon.bg/

Чети между редовете

-3 групи


Проект " На училище като у дома" учебна 2013/2014 година

 

Оборудвана стая за отдих

 


 

Проект ИКТ в училище учебна 2013/2014година - закупени 4 лаптопа и 20 бр. компютърни системи.

 

 

 


 

Проект " Успех" - Учебна 2012/2013 година

 

"Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - "УСПЕХ". Целта на проекта е: Осмисляне на свободното време на учениците. Извънкласните дейности са разпределени в 19 групи. Заниманията са разпределени в 68 часа, като 4 часа са представителни изяви.
 

 

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта