СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" - ВАРНА :: Гимназиален етап
 
 
 

 

 

 


Учебен час I смяна II смяна
1 уч. час 8.00-8.40 13.30-14.10
2 уч. час 8.50-9.30 14.20-15.00
3 уч. час 9.40-10.20 15.10-15.50
4 уч. час 10.40-11.20 16.10-16.50
5 уч. час 11.30-12.10 17.00-17.40
6 уч. час 12.20-13.00 17.50-18.30
7 уч. час 13.10-13.50 18.40-19.20

 

Електронни учебници.

Интерактивни уроци.

Приравнителни изпити 2016/2017 -поради различие между уч.учебни планове:

клас Дневна форма Вечерна форма

X клас

заповед

Камен Михайлов

Юммюабибе Хюсеин

Бистра Панайотова

Борислав Стоянов

Веселина Недева

Виктория Генова

Тодор Маринов

Юлияна Благоева

XI клас

заповед

Адриян Великов XI б

Адрияна Андреева XI

Александър Чобангеоргиев XI б

Борислав Георгиев XIa

Давид Мустафа XI б

Иван Илиев XI б

Любомира Дичева XI сфо

Марияна Николова XI а

Недко Неделчев XI а

Николай Маджаров XI б

Николай Железов XI а

Полина Станева XI б

Станислав Димитров XI б

Станислав Илиев XI а

Стефани Димирова XI а

Цанко Цанков XI б

XII клас

заповед

Марчела Димитрова

Сабрина Запорожан

Янислав Неделчев

 

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта