СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" - ВАРНА :: Начален етап
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Учебен час I и II клас III -IV клас
1 уч.час 8.15-8.50 8.00-8.40
2 уч. час 9.00-9.35 8.50-9.30
3 уч. час 9.55-10.30 9.50-10.30
4 уч. час 10.40-11.15 10.40-11.20
5 уч. час 11.25-12.00 11.30-12.10
6уч. час 12.10-12.45 12.20-13.00

 

 

 

 


 

Примерен учебен план

 


 

Препоръчителна литература

Програма „Безопасност и мобилност за всички“

 

 

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта