Първи клас  

1.Брой на паралелките в: 

 1.1. I клас- 4 (четири)

2.Брой на местата в паралелките:

                       2.1. I клас- 24 (двадесет и четири)

ВАЖНО - ПРИЕМ I клас

 

ЕЛЕКТРОНИЯ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗАПОЧВА от 22.05.2017-31.05.2017г. чрез електронен формуляр /заявление/

 

Забележка – При невъзможност за подаване на електронно заявление можете да се обърнете към училището; За регистрация на чужди граждани и родители без регистрация в Община Варна е необходимо попълването на заявление да се извърши на място в училището от администаратор!

График на дейностите по прием 2017/2018: 

Дейност

Забележка

Срок

1. Подаване на заявления

Електронно в интернет страницата на училището /или в канцеларията на училището

22 май  до 31 май 2017г. 

2.Дни  на отворени врати

Възможност за посещение на учебни часове при всички преподаватели от начален етап;

24.04.2017г. до 27.04.2017г.

3. Срещи – разговор с родителите

По предварително изготвен график

26 и 31  май 2017 г. 

4. Изнасяне на списъка с приетите деца

В училище и електронно

05 юни  2017 г. до 17, 30ч.

5.Първо класиране.  Записване на приетите първокласници

Записването става с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група

06-07.06.2017г.. до 17.30 часа

6.Обявяване на списък записани ученици  и свободни места

08.06.2017- до 17,00 часа

7. Попълване на незаети места /второ класиране/

Подаване на документи

9- 12.06.2017г - до 12,30часа

8.Обявяване на окончателните списъци

Разпределение по паралелки

12.06.2017 до 17,30 часа

9.Записване на класирани ученици след второ класиране   13.06.2017 8,30 - 17,30 часа
10. Обявяване на останали свободни места   14.06.2017г. -17,30 часа

11.Попълване на свободни места

до 15.09.2017

11.Родителска среща по паралелки

В училище

обявяване на дата  до 9.09.2016

 

1. Правила за постъпване в първи клас 2017/2018г.  

 


2. Заявление за първи клас.

 

 

 

 
 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта