Ваканции

 

График на ваканциите - учебна 2018/ 2019 година

 

Начало и край с изключение на лятната ваканция
01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл. есенна
22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл. коледна
05.02.2019 г. междусрочна
30.03.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл. пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл. пролетна за  XII клас
Неучебни дни  
21.05.2019 г. ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. втори ДЗИ
Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК  
06.06.2019 г. Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. НВО по Български език и литература
19.06.2019 г. НВО по математика
21.06.2019 г. НВО по чужд език (по желание на ученика)
Начало на втори учебен срок I - XII клас 06.02.2019 г.
Край на втори учебен срок  
15.05.2019 г. XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта