Добре Дошли

Средно  училище "Неофит Бозвели"- гр. Варна обучава над 700 ученици от I до XII клас и деца в подготвителна група на възраст пет и шест години. От 2011 година се извършва прием във вечерна форма на обучение IX - XII клас.

От 2014 година се извършва прием на деца в подготвителни групи при целодневен режим на обучение. Училището осигурява безплатна занималня за ученици от I до VI клас.

Наши възпитаници се представят достойно в регионални, национални и международни конкурси. СУ "Неофит Бозвели" активно участва в разработването и реализацията на различни европейски проекти.

Високият професионализъм на преподавателите при усвояването на нови практики в областта на образованието и приобщаването на училището към стандартите на европейската образователна система е гарант за бъдеща успешна реализация на учащите.

 

Последни новини

 

На основание чл.259, ал.1, т.1 от ЗПУО и в изпълнение на Заповед
№1969/16.06.2014г. на Кмета на Община Варна и с цел осигуряване на
храненето на учениците от СУ „Неофит Бозвели“ – гр. Варна,
О Б Я В Я В А М
Конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - публична общинска
собственост, находящи се в град Варна, район „Младост“, ул. „Любчо Патронов“, № 3.
1. Обект на конкурса:
Разливочна с площ от 16,25 м2, за срок до 30.06.2020г. - обява


 Покана

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви каня да присъствате на  заседание на обществения съвет при СУ „Неофит Бозвели“, което ще се проведе в кабинет 205 на 24.10.2017 г. (вторник) от 17:30 часа при следния

  ДНЕВEН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на тримесечен  отчет за изпълнение на бюджета на училището. Същият може да прочетете и на интернет страницата http://neofit-bozveli.bg/ main_bg/2217_biudjet.html.
  2. Избор на нов член на обществения съвет.
  3. Избор на униформено облекло за учениците.
  4. Разни.

На вниманието на учениците задочна форма IX и Х клас - очните занятия започват от 9.10.2017

програма


Oткриване на учебната година

15.09.2017г.  - 9,30 часа

/всички ученици да се явят в 9,20ч./

/снимки/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА VIII клас - учебна 2017/2018г.

 


 

 

 Прием след VII клас

1/профил " Природни науки" с английски език - Балообразуване: 2*тест български език и литертура + 2*тест математика +биология и зо +английски език - свободни места след 3 етап : 4

 


 

 

 

 

 


 

 

 


СЪОБЩЕНИЕ - Поради нуждата от сигурност за учениците в училище и техните преподаватели през месец април поставихме система на пропусквателен режим. Системата е изградена с турникети и преграда. Весеки ученик ще се маркира на влизане и излизане с карта, като по този начин ще се ограничи достъпа на външни неоторизирани лица до учащите се и техните преподаватели. Системата гарантира преминаването на едно лице през турникета и така, след поставянето на картата само един човек ще може да премине за времето, в което турникета е отключен. Всеки външен посетител ще може да премине през турникетите, след като охраната в училището му осигури достъп след уговорка със съответното посещавано лице. По този начин всяко външно лице ще се легитимира и контролът на достъпа до училището ще бъде цялостен.

 


 

ДРУГИТЕ ЗА НАС


 

 

Училището е член на Кеймбридж училища в България

 

 

 

 

Карта